Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2007

Sämre reservkraft i hjärtat tecken på hjärtsjukdom

Ett enkelt test kan visa om en patient har begynnande hjärtsjukdom. Genom att mäta hjärtats reservkraft kan läkare också avgöra vilka patienter med hjärtsvikt som kommer att förbättras vid behandling med betablockerare. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hjärtsvikt yttrar sig på olika sätt beroende på vilken hjärtsjukdom patienten har och hur allvarlig sjukdomen är. Eftersom många andra sjukdomar också orsakar andfåddhet och trötthet kan hjärtsvikt vara svårt att diagnostisera.
– Om sjukvården hittar hjärtsvikten tidigt kan sjukdomen ofta vändas men om patienten haft oupptäckt hjärtsvikt under lång tid har celldöden i hjärtat gått för långt och hjärtat blir permanent försvagat, säger biomedicinska analytikern Margareta Scharin Täng.

I studien mättes hjärtats reservkraft hos 22 patienter med svår hjärtsvikt. Hjärtats pumpförmåga mättes i vilande tillstånd och sedan igen efter det att patienterna fått en låg dos av stresshormon.
– Vi mätte hur mycket hjärtat kunde öka sin pumpfunktion vid låg stress. Vi visar att detta mått kan användas för att avslöja om hjärtat är påverkat av sjukdom, säger Margareta Scharin Täng.

Friska människor kan öka hjärtats pumpförmåga med uppemot 500 % vid maximal fysisk ansträngning. I studien var det flera av patienterna som hade en mycket låg kardiell reserv och resultaten visar att dessa patienter inte svarar lika bra på behandling med betablockerare.
– Betablockerarna ger visserligen effekt för dessa patienter också, men de måsta även få andra mediciner som tillägg. Den kardiella reserven skulle alltså kunna vara ett relativt enkelt och ofarligt mått för att tidigt avgöra vilka patienter som behöver kompletterande behandling, säger Margareta Scharin Täng.

Tidigare studier har visat att 25 % av alla människor bär på en särskild genförändring som ändrar egenskaperna hos betareceptorerna på cellernas yta och som förbättrar prognosen vid hjärtsvikt. Avhandlingen visar att hjärttransplanterade patienter som fått sitt organ från en sådan person hade lägre puls, bättre uthållighet och en större avslappningsförmåga i hjärtat.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Avhandlingens titel: Importance of cardiac reserve for evaluation and predicition of cardiac function and morbidity assessed by low-dose dobutamine stress echocardiography

Avhandlingen försvaras fredagen den 1 juni, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Margareta Scharin Täng, biomedicinsk analytiker, telefon: 031-342 77 91, 073-691 64 67, e-post: meta@wlab.gu.se

Handledare:
Docent Bert Andersson, telefon: 031-342 75 37, e-post: bert.andersson@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera