Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2007

Rädsla för brott beror på annat än brott

Okontrollerbara situationer, sårbarhet och mediernas beskrivningar av brott gör människor rädda för brott. Brottsligheten verkar däremot inte kunna förklara rädslan särskilt bra. Det visar Anita Heber i sin avhandling i kriminologi vid Stockholms universitet. Hon har studerat hur rädsla för brott beskrivs och förklaras i forskningen, i tidningarna och av en grupp intervjupersoner.

Inom forskningen tror man inte att utsattheten för brott ensamt kan förklara rädslan utan flera andra faktorer anses vara viktiga.

– Det upplevs kanske som konstigt att forskare säger att rädslan för brott inte bara beror på att man har utsatts för brott. Självklart är det vanligt att offer för våldsbrott blir rädda. Men statistik visar att det är många som är rädda utan att ha råkat ut för brott och alla som utsätts för brott blir inte rädda. Därför har forskare tittat på andra faktorer som kan förklara rädslan, säger Anita Heber.

En sak som tas upp är människors sårbarhet, det vill säga vilka fysiska, sociala och ekonomiska möjligheter en person upplever sig ha för att hantera en brottslig händelse. Även mörker, nattetid, offentliga platser och okända personer ökar vanligtvis människors rädsla. En stor del av informationen om brott kommer också från medierna. Medierna ökar sannolikt människors medvetenhet om brottsligheten.

I avhandlingens intervjustudie verkar de flesta intervjupersonerna påminnas om brott av medierna. En del intervjupersoner blir rädda av vissa artiklar och program. Intervjupersonen Fanny, 40 år, säger:

– Pedofili läser jag till exempel om och då blir jag orolig för barnens del och det är ju ett sådant brott som jag bara har läst om i tidningen. Men är det med i tidningen så kan jag inte låta bli att läsa heller.

Många intervjupersoner är rädda för att deras barn, sambor, föräldrar eller vänner ska råka ut för brott. Intervjupersonerna är däremot inte särskilt rädda för att själva råka ut för brott och de säger att de inte tänker på brott i vardagen. Sammanlagt har Anita Heber intervjuat 28 män och kvinnor i varierande åldrar som är bosatta i olika områden i Stockholm.

I avhandlingen studeras också hur rädsla för brott beskrivs i tidningarna Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter under ett år. I tidningarna förklaras allmänhetens rädsla för brott ofta med att det saknas poliser. Det är främst representanter för polisen som tar upp det.

En av slutsatserna är att rädsla för brott verkar uppfattas som skiljt från risken att utsättas för brott. En minskad brottslighet leder därför sannolikt till att risken att utsättas för brott minskar men inte rädslan. Istället kan åtgärder som ökar människors känsla av kontroll troligen minska rädslan för brott.

Avhandlingens titel: Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress.

Kontaktinformation
Ytterligare information: Anita Heber tfn: 08-16 17 40 (arb) eller 08-27 36 69 (hem), e-post: anita.heber@crim.su.se

För bild kontakta: press@su.se eller tfn 08-16 40 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera