Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2007

Malmöpoet utforskar kreativa processer i ny avhandling

Som poet ingick han i den litterära grupperingen Malmöligan tillsammans med bland andra Lukas Moodysson. Som interaktionsdesigner och forskare har han undersökt hur man kan använda digitala hjälpmedel för att underlätta kreativa processer. Nu disputerar Per Linde med avhandlingen “Metamorphing – the transformative power of digital media and tangible interaction”.

– Avhandlingen handlar om hur interaktiva medier kan användas som transformativa verktyg i olika praktiker där man måste förhålla sig till förändringsprocesser. Det gör vi ofta i olika praktiker där vi måste förhålla oss till kreativitet, lärande och kommunikation. Som exempel har jag tittat mycket på hur designlärande går till, säger han.

Under doktorandtiden har han deltagit i två större EU-finansierade forskningsprojekt, Atelier och Palcom. Hans första två fallstudier handlar om de forskningsmiljöerna, den ena om designlärande, den andra om lärande inom rehabilitering. Den tredje fallstudien utgår från en serie konstnärliga installationer/performance tillsammans med konstnären Lena Mattsson.

Det som knyter ihop de tre fälten kan sammanfattas i Per Lindes egna begrepp, “metamorphing”.

– Till en föreläsning nyligen bad jag designstudenter ta bilder av platser de går till för att vara ifred, dagdrömma och tänka. Hur får vi tillgång till den typen av bilder som vi har i huvudet? Vad använder vi som designers när vi designar? Det är sådana konkreta ting av olika karaktär, som inspirationsbilder, eller ett klassdiagram för hur man programmerar, sådana representationer finns alltid parallellt, och det sker översättningar hela tiden från ett ting till ett annat. Det är vad jag kallar metamorphing. Fokus är på vad vi gör när vi rör oss mellan de här tingen. Där finns mycket av de drivande krafterna när vi pratar om kreativitet, lärande och kommunikation. Och frågan jag ställer mig är hur interaktionsdesign kan stödja de här processerna, säger han.

Per Linde arbetar mycket med så kallade “mixed objects” och “mixed spaces”, en typ av interaktionsdesign där man lämnar datorn och för ut tekniken närmare vardagsföremålen. Han menar att interaktionsdesign handlar om hur människor använder materiella ting.

– När vi designar datorartefakter som kan vara vardagsobjekt eller vad som helst, kan vi inte bara tänka på teknologi som en knippe funktioner, vi måste också tänka på hur vi ger form åt den som en materiell artefakt. Interaktionsdesign är inte en datavetenskap utan en designdisciplin, där vi formger en artefakt för att ge den mening i världen.

Prototyperna är centrala för avhandlingen. Per Linde har använt liknande teknologi i de tre miljöerna, i grunden är det ett RFID (radio frequency identification)-chip, en digital kod som bär med sig information.

– I princip är det ungefär som när man handlar i affären, det finns digital information som avläses genom närhet. Det är ett litet chip, ungefär som en antenn. När man sätter den i närheten av avläsningsstationen så får man en koppling till en databas och så kan man spela upp en film, hämta pris på mjölk eller vad det nu är.

– Det är viktigt att göra experiment, inte bara skriva och prata om, utan faktiskt iscensätta design. Design är att förstå och förändra. Och förståelsen för hur vi kan förändra praktiken kan vi få genom att i processen designa prototyper, fortsätter han.

Per Linde har som poet och musiker länge varit fascinerad av hur man kan använda datorn för att till exempel skapa interaktiv film och nya sorters dikter. Samtidigt lockade inte den “traditionella akademin”, men när Konst, kultur och kommunikation (K3) bildades vid Malmö högskola fann han en utbildning som passade.

– Jag kom hit som student i den första årskullen av studenter och det jag mötte var en helt ny miljö. Här kände jag att jag inte behövde lämna mitt gamla bagage som poet och musiker åt sidan utan tvärtom, det var en plattform att jobba vidare från, säger han.

Avhandlingen går att läsa i sin helhet här: http://webzone.k3.mah.se/k3peli/thesis.htm

Kontaktinformation
För mer information kontakta Per Linde på telefon 040 – 6657162 eller e-post per.linde@k3.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera