Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2007

Mamma jobbar mindre – pappa jobbar mer

I samband med att det första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn. Männen påverkas däremot inte i någon större utsträckning av att få barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

Stor förändring för kvinnor, liten för män
Rapporten visar att föräldraskap innebär större förändringar för kvinnor än för män. Kvinnor som fick sitt första barn 1999 arbetade två år senare i mindre utsträckning än andra jämförbara kvinnor. De arbetade också kortare tid, bytte arbete och avancerade till högkvalificerade arbeten i mindre utsträckning, samt hade en sämre löneutveckling. Mammorna minskade sitt långa (>50 km) pendlande till förmån för det relativt korta (5-20 km) när de fick barn.

För männen innebar föräldraskapet inte alls lika stora förändringar. Anpassningen verkar mest ha handlat om att de män som inte hade ett arbete skaffade ett jobb när de fick barn. Papporna minskade i huvudsak sitt korta pendlande men i viss mån också det långa och de flyttade också mer än andra jämförbara män.

Metod och datamaterial
I rapporten studeras hur föräldrars situation på arbetsmarknaden förändras i samband med att de får sitt första barn. I ett första steg utreds om föräldrarna i studien förvärvsarbetade två år efter barnet föddes. Därefter studeras de arbetande föräldrarnas arbetstid, pendlingsavstånd, karriär- samt löneutveckling. Föräldrarna jämförs med en grupp män och kvinnor med exakt samma bakgrund och löneutveckling som inte blir föräldrar under samma tid. Uppgifter om personerna hämtas från SCB-register och täcker hela Sveriges befolkning i åldern 20-40 år under åren 1997-2001.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter
Rapport 2007:9 “Hur förändras kvinnors och mäns arbetssituation när de får barn?” är skriven av Louise Kennerberg. Vill du veta mer kontakta författaren på telefon 070-237 67 00, 018-471 70 90 eller via e-post: louise.kennerberg@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera