Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2007

Designade material för framtidens industri och samhälle

Nya material är en förutsättning för ny teknik. Men materialutveckling, som hittills mest baserats på “trial and error”, är en långsam process och har ofta varit en bromskloss. Nu kan tempot öka tack vare nya möjligheter att “designa” material med önskade egenskaper genom beräkningar.

Litet tillspetsat kan man säga att materialet nu kan designas samtidigt med den komponent man tar fram, i en integrerad process. Att på detta sätt teoretiskt förutsäga egenskaperna hos ett material är möjligt tack vare de senaste årens utveckling inom materialvetenskap, fysik och matematik.

Inom det nya centret Hierarkisk Design av Industriella Material, HERO-M, som nu startas på KTH, kommer forskarnas arbete vara inriktat på utveckla nya designmetoder och tillämpa dem på industrirelevanta material. Konkret innebär detta att man räknar ut hur atomerna arrangerar sig i olika typer av atomanordningar, hur dessa bygger upp strukturen hos ett visst material och vad som händer vid framställning, värmebehandling och användning av materialet.

– Den viktigaste vetenskapliga utmaningen består i att fastställa sambandet mellan struktur och egenskaper ur grundläggande principer om atomer och materialets struktur, istället för med de i huvudsak empiriska metoder som används i dag, säger John Ågren, professor i metallografi och föreståndare för det nya forskningscentret.

Den viktigaste ingenjörsmässiga utmaningen är tvådelad. Dels måste de grundläggande metoderna förbättras så att de kan hantera verklighetens mycket komplexa material och processer, dels måste de nya metoderna anpassas så att de kan användas som verktyg i industrielll miljö för att utveckla nya material.

– Det nära samarbetet mellan högskole- och industriforskare inom centret blir nyckeln till att möta den ingenjörsmässiga utmaningen, fastslår John Ågren.

Centret HERO-M på KTH är ett av de 15 VINN Excellence Center som VINNOVA och medverkande parter nu startar. Centret engagerar svenska storföretag inom materialområdet, till exempel stål- och hårdmetalltillverkare, specialiserade programvaruföretag och utvecklingsbolag samt flera olika forskargrupper på KTH. Centret kommer att knytas till institutionen för materialvetenskap vid KTH.

VINNOVAs VINN Excellence Center-program ska skapa ny, internationellt konkurrenskraftig forskning som leder till ny kunskap, ny teknik och därmed även nya produkter, processer och tjänster. Varje centrum är organisatoriskt kopplat till ett universitet eller högskola, och bygger på en intensiv samverkan med näringsliv, forskningsinstitut, andra forskningsorganisationer och offentlig verksamhet.
Totalt kommer varje centrums FoU-verksamhet omfatta ungefär 210 miljoner kronor under tio år genom engagemanget från medverkande parter. VINNOVA står för 70 miljoner kronor.

I samband med centrets kick-off onsdagen den 30 maj har media möjlighet att träffa inblandade forskare och industrirepresentanter för att närmare höra om den planerade forskningen.

Tid: onsdag 30 maj 2007, kl 17.15
Plats: Salongen, KTHs bibliotek, Osquars backe 25, Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt
John Ågren, föreståndare för HERO-M, 08-790 9131, john@mse.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera