24 maj 2007

Miljöstipendium till chalmersdoktorand

Karin Karlfeldt, doktorand vid oorganisk miljökemi på Chalmers, får 100 000 av Renova för sitt arbete med använda avfallsaska som resurs. Stipendiet delades ut på Renovadagen den 10 maj.

Allt mer av askan från avfallsförbränning kan komma till nytta igen.
– Genom ytterligare stabilisering av rökgasresterna från avfallsförbränningen bör vi kunna använda askan både till betong och vägbyggen, säger Karin Karlfeldt.

Hon får nu det västsvenska avfalls- och återvinningsföretaget Renovas miljöstipendium 2007, 100 00 kronor, för att gå vidare med sin forskning.

Enkelt uttryckt går Karin Karlfeldts forskning ut på att tvätta askan och studera hur tungmetaller lakas ut så att möjligheterna till återvinning av de utlakade metallerna och återanvändning av resterande aska kan öka. Hon har inriktat sig på totalt tio tungmetaller däribland bly, koppar, zink, kadmium och arsenik.

När askan tvättats uppstår dels ett “tvättvatten” som innehåller tungmetaller som lakats ut och dels aska som innehåller de tungmetaller som inte lakats ut utan är stabilt bundna i askan. Tungmetallerna i “tvättvattnet” kan nu återvinnas. Den återstående askresten innehåller nu mycket lite lättlösliga tungmetaller. Detta innebär att efter en eventuell ytterligare stabilisering av askan skulle man kunna återanvända den till exempel som fyllnadsmaterial vid vägbyggen eller i betong.

Forskningsresultaten hittills är mycket lovande och nu, med stöd av stipendiet, kan Karin fortsätta arbetet med fler typer av askor för att förhoppningsvis kunna få ut mer tungmetaller för återvinning. Den fortsatta forskningen gör det också möjligt att jämföra stabilisering av askor efter olika renings- och förbränningsmetoder.

– Det jag hittar i askorna är ett resultat av hur vi sorterar hemma i köket. Ju bättre vi sorterar ut glas, metall, batterier etc desto större blir möjligheterna att återanvända askan, säger Karin Karlfeldt.

Karin Karlfeldt kommer från Trollhättan och bor sedan ett tiotal år i Göteborg.

Bild på Karin Karlfeldt finns att ladda ned på Renovas sida, se länk nedan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Karin Elisabeth Karlfeldt, Oorganisk miljökemi, Chalmers
031-772 28 64
karinka@chalmers.se

Stipendiet delades ut vid Renovadagen den 10 maj.
Där medverkar även Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning vid Chalmers.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera