Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2007

Dålig prognos för män med högt blodtryck

Medelålders män med högt blodtryck har en dålig prognos på lång sikt även om de behandlas. Både risken att dö av hjärtinfarkt och risken insjukna i stroke är dubbelt så stor jämfört med män som inte har högt blodtryck. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I början av 1970-talet undersöktes 7 500 män mellan 47 och 54 år i Göteborg. De 750 som då hade högt blodtryck fick behandling vid Sahlgrenska universitetssjukhusets blodtrycksmottagning. När utvecklingen för dessa män 25 år senare jämfördes med de män som inte hade högt blodtryck vid undersökningen visade det sig att dubbelt så många avlidit i hjärtinfarkt och dubbelt så många insjuknat i stroke.
– Slutsatsen blir att medelålders män med högt blodtryck har en dålig långtidsprognos trots att de behandlats och följts regelbundet av läkare med högt blodtryck som specialintresse. Våra resultat manar till ännu större ansträngning när det gäller behandling för dessa patienter, säger läkaren Torbjörn Almgren.

En bidragande orsak till att män med högt blodtryck trots behandling i så hög grad drabbas av hjärtinfarkt och stroke är att även diabetes typ 2 är betydligt vanligare i gruppen. De män som får diabetes har ytterligare drygt 60 % ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.
– Av andra studier på området har de flesta inte kunnat påvisa att utveckling av sockersjuka under behandling för högt blodtryck innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det kan bero på att dessa studier inte varat tillräckligt länge för att man ska kunna fastställa de långsiktiga riskerna, säger Torbjörn Almgren.

En annan bidragande orsak till att stroke är dubbelt så vanligt bland män med högt blodtryck kan vara att det tryck som orsakas av hjärtats sammandragningar under behandling stiger tre gånger mer jämfört med män som inte behövt behandling för högt blodtryck.
– De män som hade de högsta systoliska blodtrycken efter 15 års behandling hade nästan dubbelt så stor risk att drabbas av stroke än de andra männen som också fick blodtryckssänkande behandling, säger Torbjörn Almgren.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin
Avhandlingens titel: Outcomes in treated hypertensive men – a follow-up during three decades

Avhandlingen försvaras torsdagen den 31 maj, klockan 13.00, Aulan, Sahlgrenska/SU, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Torbjörn Almgren, leg. läkare, telefon: 031-342 83 86, e-post: torbjorn.almgren@vgregion.se

Handledare:
Professor Ove Andersson, telefon: 031-342 11 30, e-post: ove.andersson@medic.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera