Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2007

Nytt simuleringsverktyg ökar pappersindustrins konkurrenskraft

Nu finns nästa generations simuleringsverktyg för optiska egenskaper hos papper och tryck. Det ger papperstillverkare bättre noggrannhet och ökad förståelse samtidigt som det underlättar kommunikationen mellan pappersindustrin och den grafiska industrin för egenskaper som vithet och färg. Det framkommer i en avhandling från Mittuniversitetet.

En lång rad optiska egenskaper hos papper och tryck bestäms genom att mäta det ljus som reflekteras från en belyst pappersyta. Mätningarna måste tolkas genom en modell, och den som funnits inom pappersindustrin sedan 1930-talet har sina brister inom vissa områden.

– Vi upptäckte att det beror på att ljuset reflekteras olika mycket i olika riktningar på ett oväntat sätt. Vår nya modell kan förklara och hantera det, säger Per Edström.

Det som möjliggjort den nya modellen är hans forskning på numeriska metoder för effektiv lösning av en klass av integro-differentialekvationer. Det är en problemtyp med så skilda tillämpningsområden som växthuseffekten, medicinsk tomografi och ljusspridning i diffusa medier.

– De metoder som Per Edström utvecklat är inte bara originella. De har även visat sig vara både robusta, noggranna och ytterst effektiva, säger professor Mårten Gulliksson.

Under utvecklingen har samarbete förekommit med flera företag i pappersindustrin, bland annat M-Real, SCA och Stora Enso. Intresset har varit stort eftersom ökad kunskap inom området betyder ökad konkurrenskraft.

– Vi har redan börjat använda den nya modellen, säger Nils Pauler vid M-Reals forskningscentrum i Örnsköldsvik. Vi hoppas att den skall ge oss bättre förståelse för olika variationer hos det visuella intrycket av papper och tryck.

– Det måste påpekas den enorma ämnesbredd Per Edströms avhandlingen visar. Från en avancerad formulering av det fysikaliska problemet i matematisk form, som är ytterst väl förankrad i tillämpat hänseende, tas en stabil och effektiv programvara fram som direkt och med stor framgång kan användas inom industrin. Det är en imponerande bedrift som ytterst sällan förekommer inom ämnet matematik. Det säger professor Mårten Gulliksson i en avslutande kommentar.

Per Edström är uppvuxen i Härnösand. Han disputerar den 29 maj med avhandlingen “Mathematical Modeling and Numerical Tools for Simulation and Design of Light Scattering in Paper and Print” i Härnösand.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Per Edström, 0611-862 44, 073-760 21 51, per.edstrom@miun.se
Mårten Gulliksson, 060-14 85 86, 070-623 78 30, marten.gulliksson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera