Artikel från Jönköping University
23 maj 2007

Nordisk forskningskonferens i Jönköping 24-25 maj

Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan i Jönköping inbjuder till konferens inom projektet CHILD.

Konferensen “ICF-CY – Ökad delaktighet för barn och unga i behov av särskilt stöd” äger rum på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 24-25 maj 2007.

Vad betyder ICF-CY?

ICF är WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF med tillägget CY är klassifikationsmodellen för barn och unga (Child and Youth).

På konferensen presenteras det senaste inom området av föreläsare från Sverige, Norge, Island och USA.

I Sverige koordineras arbetet via forskningsprojektet CHILD och Eva Björck-Åkesson (VD och professor vid HLK) som leder den svenska arbetsgruppen för ICF för barn och ungdom.

Till konferensen i Jönköping kommer ca 100 deltagare från hela Norden.

Arrangörer för konferensen är Högskolan för lärande och kommunikation, Hälsohögskolan och Mälardalens högskola inom ramen för forskningsprojektet CHILD.

Kontaktinformation
Lotta Olofson, konferensansvarig, tfn 036-10 15 01, 0706-56 43 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera