Artikel från Högskolan i Borås
23 maj 2007

Lönsamt med kvalitetssäkrad el

Oplanerade elavbrott och kortvariga spänningssänkningar kostar svensk industri flera miljoner varje år. Med övervakning av elkvaliteten i elnätet i förebyggande syfte skulle man spara mycket pengar. Det är målet med Peter Axelbergs forskning som nu presenteras. Den 1 juni, är det dags för disputation för läraren som till vardags håller till på Högskolan i Borås.

Syftet med Peter Axelbergs forskning har varit att finna nya mätmetoder för att hitta störningskällor i nätet och att klassificera vissa typer av spänningsstörningar.
– Vinsten med detta är att man ska kunna upptäcka begynnande fel på nätet innan det uppstår ett haveri. Han ger ett exempel inom industrin, där man skulle kunna planera driftstopp för att åtgärda brister innan det uppstår ett allvarligt och kostsamt oplanerat avbrott. Oplanerade driftavbrott kan för en processindustri kosta över en miljon kronor om dagen.
– Kan detta förhindras kan företaget tjäna stora belopp, förklarar han.

Utvecklar elnätsanalysatorer
Peter Axelberg kommer från Alingsås och arbetar som lärare på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, sedan 1992. Han tog examen på Chalmers 1984. Efter en kort tid på Ericsson i Mölndal jobbade han under åren 1984-92 på ABB Kabeldon i Alingsås. Parallellt med sitt lärarjobb är han dessutom delägare i företaget, Unipower AB. Företaget har tolv anställda och verkar globalt. Kunderna finns över hela världen.
– Företaget utvecklar och marknadsför elnätsanalysatorer – instrument som bestämmer elkvalitet i elektriska nät, precis det som jag forskat på, berättar han. Det var genom företaget och med delfinasiering från KK-stiftelsen som Peter Axelberg kunde påbörja sin forskning på Chalmers tekniska högskola i form av ett industridoktorandprojekt 2001.

Viktigt få fram fler ingenjörer
Efter disputationen kommer Peter Axelberg att fortsätta med undervisning på Ingenjörshögskolan, och till viss del vara engagerad i det egna företaget.
– Jag kan också tänka mig att fortsätta med forskning inom området. Det är klart tillämpbart och efterfrågan är stor, men allt hänger på finansiering, säger han. Undervisningen ser Peter Axelberg som en viktig del för återförsörjningen av ingenjörer. Idag råder det stor brist på ingenjörer inom många områden – inte bara i Sverige utan också i andra delar av världen.
– Det är allvarligt att intresset för ingenjörsstudier är så lågt. Det blir allt svårare att få tag på personer med rätt kompetens. Det är viktigt för både stora och små företag att det utbildas nya ingenjörer för att klara kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. De som satsar på en ingenjörsutbildning har verkligen goda framtidsmöjligheter, avslutar han.

Akademisk avhandling för avläggande av teknologie doktorsexamen vid Chalmers tekniska högskola försvaras vid offentlig disputation.
Titel: On Tracing Flicker Sources and Classification of Voltage Disturbances

Plats: Sal HC1, Hörsalsvägen 14, Chalmers, Göteborg
Datum och tid: 1 juni kl. 10.00
Fakultetsopponent: Professor Alain Robert, Université catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium

Kontaktinformation
Peter Axelberg
Universitetsadjunkt
Institutionen Ingenjörshögskolan
E-post: peter.axelberg@hb.se
Telefon: 033-4354627

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera