Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2007

Att läsa och tolka naturen (I Linnés fotspår, dagen till ära)

Skolämnet biologi lärs oftast ut inomhus, ekologiska system studeras mestadels i teorin. Hur man kan ta naturen till hjälp och vinna en fördjupad förståelse är ämnet för en aktuell avhandling.

Ola Magntorn är själv lärare i biologi. Han blev frustrerad av att se hur svårt det är att få till en bra undervisning i biologi utomhus och att få eleverna att se sambanden i naturen, ekosystemen.

– Ofta har lärare för lite tid och kunskaper för att kunna undervisa utomhus på ett meningsfullt sätt. Ekologin blir teoretisk.

Det handlar inte bara om att gå ut också plocka några blommor som man sedan namnger. Nästa steg är viktigare: Att veta vad arterna har för krav, varför de trivs just där de växer.

I sitt forskningsarbete har Ola Magntorn studerat hur elever och lärare på olika stadier kan hjälpas att bättre förstå ett ekosystem. Ett exempel är en mellanstadieklass som fick studera en å och en nyckelorganism, sötvattensmärlan.

– Det är en liten räka som betyder mycket för ekosystemets funktion i en å. Om man vet något om dess roll blir det lättare att koppla den kunskapen till andra organismer och till hela systemet. Vad äter den och vem äter upp den?

Det handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta, istället för tvärtom. Istället för att sitta vid sitt bord och rita näringskedjor studerar man dem på plats.

– Det blir mer spännande när man börjar i det konkreta.

Och istället för att plugga in en mängd olika arter lösryckta från sitt sammanhang bör man koncentrera sig på ett litet antal nyckelarter och deras funktion, menar han. När man studerar dessa arter i deras naturliga miljö får man en helt annan känsla för vad ett ekosystem betyder. Man kan börja tolka naturen, eller läsa den, som titeln på hans avhandling anger.

– Och om man aldrig har sett ett vanligt ekosystem, så kan man heller inte se om det störs.

Ola Magntorn var själv med och startade Naturskolan i Kristianstad för fem år sedan. Idag finns det Naturskolor på 75 orter där de arbetar med att fortbilda lärare. Med bättre kunskap och planering går utomhusundervisningen att göra meningsfull och mera effektiv.

Han medger dock att skolor mitt i asfaltdjungeln kan ha problem. Då är det svårt att ta sig ut i naturen.

– Men man kan studera skolgårdens ekologi också. Fast visst förlorar man en känslodimension.

Kontaktinformation
Ola Magntorn disputerade den 27 april vid Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, Fontd, Linköpings universitet. Avhandlingen heter Reading nature. Developing ecological literacy through teaching. Ola Magntorn arbetar vid Högskolan i Kristianstad, telefon till honom 044-20 34 40, 23 56 77, e-post: ola.magntorn@mna.hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera