Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2007

Effektivare produktinformation ger resurssnålare produkter

Att ta sig in i det resurssnåla samhället innebära stora utmaningar för oss alla, inte minst det faktum att vi måste skapa förutsättningar för att kunna optimera våra industriella system som vi utvecklar globalt och distribuerat med andra nationer och deras företag.

Att försöka skapa ett så resurssnålt samhälle som möjligt är ett mål som drivs inte minst av våra politiker. Politiska beslut leder exempelvis till kraftigt reducerade gränsvärden när det gäller utsläpp, och det innebär i sin tur nya krav på våra transportsystem.
För att öka förmågan att förbättra transportsystemets produkter behövs effektivare produktutvecklingsmetoder – och allt arbete ska ske på en global arena, i samarbete mellan företag i snart sagt hela världen.

I doktorsavhandlingen The enabling of product information in the conceptual phase, med vilken Patrik Boart disputerar vid Luleå tekniska universitet den 23 maj, presenteras en metod som utökar förmågan att ta fram produktmodeller redan i ett tidigt skede av produktionsutvecklings-processen. Produktmodellerna ger möjlighet att simulera en produkts slutliga egenskaper.

– Samtidigt delas produktinformationen mellan de globala företagen på ett effektivare sätt, och därmed kan systemet, inklusive de produkter det handlar om, få betydligt mer resurssnåla och miljövänliga egenskaper.

Patrik Boart kommer ursprungligen från Örnsköldsvik (f. -76) och tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning konstruktion 2002. Han är anställd vid Volvo Aero Corporation på en avdelning som arbetar med utveckling av produktionsutvecklingsprocessen.

Upplysningar: Patrik Boart, tel. 0520-942 54, 070-686 51 70, patrik.boart@volvo.com eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera