Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2007

Okänd organism oväntat avancerad

En relativt okänd liten mikroorganism vid namn Sulfolobus är mer avancerad än man tidigare trott. Magnus Lundgren, som disputerar vid Uppsala universitet den 18 maj, visar i sin avhandling att Sulfolobus använder tre startpunkter vid kopiering av kromosomen, i stället för en.

Allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung. Redan före Linnés tid upptäckte man mikroorganismer, men först på 1970-talet lyckades man studera deras familjeträd. Forskare fann en grupp mikroorganismer, arkéerna, som utgjorde en helt egen gren på livets familjeträd och som är närmare släkt med växter och djur än bakterier.

– Precis som bakterierna är arkéerna avgörande för ekosystemens funktion. De omsätter näringsämnen och finns överallt på hela jorden. Till och med i vårt matsmältningssystem, säger Magnus Lundgren vid institutionen för evolution, genomik och systematik.

Den typ av arké Magnus Lundgren har studerat, Sulfolobus, föredrar dock mycket varmare omgivningar. Den finns bara i vulkaniska områden, i till exempel gejsrar och varma källor, och växer och frodas bara om temperaturen är runt 80 grader. Det är en av de tidigast upptäckta arkéerna, men är ändå tämligen okänd – hitintills. I sin avhandling har Magnus Lundgren kartlagt Sulfolobus tidigare ganska anonyma liv och leverne.

– Vi vet mycket om hur våra egna långt mer komplicerade celler fungerar, men väldigt lite om arkéer. Arkéerna visar sig ha gener som liknar våra egna, fast mycket enklare. De kan därför ge ökad förståelse för människans celltillväxt och kanske komma att få betydelse för till exempel cancerforskningen.

Den mest häpnadsväckande upptäckten i Sulfolobus livscykel var att när cellen delade sig och kopierade arvsmassan, använde den sig av tre punkter (replikatorer) på kromosomen. Tidigare har man trott att arkéer och bakterier bara utgått från en startpunkt för att replikera sig.

– Det kan visa sig att det finns fler arkéer och bakterier som har fler startpunkter. Detta förändrar i grunden hur vi ser på evolutionen av en av de mest centrala processerna i cellen, säger Magnus Lundgren.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Magnus Lundgren, 018-471 49 51, 070-961 01 81, e-post: magnus.lundgren@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera