Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2007

Döende patienters delaktighet syns sällan i journalerna

Delaktighet i vård och behandling i livets slutskede beskrivs bristfälligt i patienternas journaler. Den delaktighet som beskrivs handlar oftare om vägran än om vilja. Det visar en licentiatavhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien ingår 229 slumpvis utvalda personer som avled i Västra Götaland år 2001. Samtliga journaler samlades in och analyserades.
– Bara i hälften av journalerna hittade jag ord och begrepp som visade att patienterna varit aktiva i sin egen vård. I vissa journaler fanns beskrivningar från bara en situation där patienter varit delaktiga medan andra innehöll flera situationer, säger sjuksköterskan Irma Lindström

Resultaten antyder att patienterna snarare tar avstånd än kommer överens i dagliga vårdsituationer i livets slutskede. Vanligast är att patienter vägrar erbjuden vård och behandling.
– I journalerna beskrevs detta som att patienterna inte ville, gjorde motstånd, avböjde, inte tog emot, låste dörren, bet, pressade ihop sina läppar och spottade, säger Irma Lindström.

När vårdpersonalen gjorde anteckningar om att patienterna bett om lindring handlade det oftast om smärtlindring. I journalerna uttrycks det som att patienterna bad om, grät, beklagade sig, jämrade sig, och kroppsligen gestikulerade.

Att bestämma själv beskrevs i ett fåtal patienters journaler.
– Då rörde det sig om situationer som handlade om vardagliga saker, som att åka till sjukhuset eller ringa läkaren, säger Irma Lindström.

De patienter som var delaktiga var i högre grad nedstämda, trötta, illamående eller led av urininkontinens eller muskel- och skelettsjukdom. De patienter där delaktighet saknades var i oftare desorienterade.
– Delaktiga patienter karakteriserades av fler besvärande symptom än patienter som inte dokumenterats delaktiga. Det är en brist i dokumentationen att de desorienterade patienternas vilja och önskemål förblir osynliga, säger Irma Lindström.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Irma Lindström, leg. sjuksköterska, telefon: 031-786 60 65, e-post: irma.lindstrom@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera