Artikel från Stockholms universitet
15 maj 2007

Personlighet påverkar dovhjortens födoval

Redan från födseln kan dovhjorten skilja på bra och dålig föda, men alla individer är inte lika sparsmakade, och de individuella skillnaderna finns kvar i flera år. Födovalet kan påverkas både av näringsinnehåll och av växtens kemiska försvar mot betning, men även hur vanlig en växt är kan påverka hur dovhjorten väljer. Ulrika Alm Bergvall vid Zoologiska Institutionen, Stockholms universitet, har i sin avhandling experimentellt undersökt hur dovhjort väljer föda.

Dovhjortar och andra betande djur måste äta tillräckligt med näringsämnen och på samma gång undvika att få i sig för stora mängder växtförsvar, ett slags kemikalier som växter producerar för att inte bli betade. Genom att studera individers födoval i olika situationer och med föda av olika halt garvämnen, kan man dra slutsater om hur dovhjortar går till väga när de väljer föda.

En del av dovhjortens naturliga föda innehåller garvämnen. När födan över lag innehåller högre halter garvämnen, äter dovhjorten också mer av dessa ämnen.

– En viktig upptäckt är att individer redan från födseln skiljer sig åt i hur mycket garvämne de föredrar och att dessa skillnader består, säger Ulrika Alm Bergvall.

Det har också visat sig att de individer som är mer sparsmakade och föredrar lägre koncentrationer av garvämnen, också i högre grad söker efter bättre föda. Den här typen av individskillnader brukar kallas personlighet och det har man alltså även funnit hos dovhjortar.

Dovhjorten väljer också föda beroende på hur vanliga växterna är och på hur en växt skiljer sig från de övriga inom ett mindre område. Kunskap om hur växtätare väljer föda kan bidra till att förstå deras påverkan på växtligheten och den biologiska mångfalden, men kan även belysa evolutionen av växternas försvarssubstanser.

Avhandlingens titel: Food choice in fallow deer – experimental studies of selectivity

Kontaktinformation
För mer information kontakta Ulrika Alm Bergvall, Zoologiska Institutionen, Stockholms universitet. tfn 08-16 41 33, mobil 070-756 48 45, e-post ulrika.alm-bergvall@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera