Artikel från Stockholms universitet
15 maj 2007

Årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Miljögeograf, jurister, dansforskare, romanist och klimatforskare är årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet.

Mikael Mellqvist
är lagman vid Gotlands tingsrätt och har tidigare varit kansliråd i Justitiedepartementet och hovrättsråd i Svea hovrätt. Han har ett stort intresse för rättsvetenskapen och har publicerat ett flertal lagkommentarer och artiklar om insolvensrätt, förmögenhetsrätt och processrätt men även inom retorik, förvaltningsrätt och bolagsrätt.

Frederik Zimmer
är professor i rättsvetenskap vid Oslo universitet och har publicerat böcker och artiklar inom skatterättsliga ämnen. Han är ordförande i Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och har starkt påverkat skattevetenskapens utveckling och ställning i de nordiska länderna. Han har återkommande anlitats för offentliga uppdrag både i hemlandet och internationellt.

Susan Foster
är dansforskare vid University of California i Los Angeles och en av samtidens ledande dansforskare. Hon har under tre decennier genom böcker och antologier förändrat dansforskningen från att främst handla om analyser av enskilda koreografiska verk till att omfatta dans som estetiskt och samhälleligt fenomen, som en iscensättning av det samtida mentala, sociala och intellektuella livet.

Michael Metzeltin
är professor vid universitetet i Wien och en av samtidens ledande romanister med en imponerande vetenskaplig produktion inom romansk filologi och språk- och litteraturvetenskap. Han är en av huvudförfattarna till det mycket omfattande och erkända Lexikon der Romanistischen Linguistik (11 band 1988 – 2004).

William M. Adams
är professor inom ämnet bevarande och tillväxt vid geografiinstitutionen i Cambridge. Han är en tongivande och innovativ forskare inom en bred tvärvetenskapligt inriktad miljögeografi. Hans forskning har rört hur bevarande av biologisk mångfald kan gå hand i hand med fattigdomsbekämpning och med respekt för befolkningarna i tredje världen, deras vardagsmiljöer och produktionslandskap.

Johannes Oerlemans
är professor i meteorologi vid Utrechts universitet i Nederländerna och medlem i holländska vetenskapsakademien. Hans forskning handlar om fysikaliska processer i jordens klimatsystem, speciellt de processer som styr istider och glaciärers dynamik. Han har starkt bidragit till vår förståelse av hur den pågående globala uppvärmningen påverkar bergsglaciärer och havsytans nivå.

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtiden i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 28 september.

Kontaktinformation
Ytterligare frågor besvaras av Agneta Paulsson, mobil 070-696 65 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera