Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2007

Dra gränsen mellan högt och lågt kulturpolitikens uppgift

Den främsta konflikten inom svensk kulturpolitik har inte gått mellan borgerlighet och arbetarrörelse, utan mellan elit och massa. Arbetarrörelsen har, med få undantag, slutit upp kring ett etablerat borgerligt bildningsideal. Att bekämpa den låga populärkulturen och höja folkets smak har den sett som kulturpolitikens uppgift. Det visar Per Sundgren i en avhandling i idéhistoria vid Stockholms universitet.

I byggandet av nationen har både borgerlighet och arbetarrörelse sett kulturens uppgift som klassöverskridande och samhörighetsskapande. Den viktigaste motsättningen på kulturpolitikens område har inte – som en del tidigare forskning gärna velat hävda – gått mellan borgerlighet och arbetarrörelse, utan mellan elit och massa, mellan ofta akademiskt utbildade ledare och deras medlemmar och väljare. Den slutsatsen drar Per Sundgren i sin idéhistoriska avhandling Kulturen och arbetarrörelsen: Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander.

– Konflikten mellan högt och lågt, mellan finkultur och populärkultur, har varit avgörande inom svensk kulturpolitik. För folkbildarna inom arbetarrörelsen innebar det en ständig kamp mot populärkulturen och en ständig strävan att höja och skola den låga folkliga smaken. Och denna motsättning är inte på något sett överspelad i dagens kulturpolitik, säger Per Sundgren, som själv under många år varit en aktiv kulturpolitiker, bland annat som kulturborgarråd i Stockholm.

I Kulturen och arbetarrörelsen, som utkommer på Carlssons bokförlag, behandlas kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander, från den organiserade folkbildningens första stapplande steg i slutet av 1800-talet till de första kulturpolitiska programmen femtio år senare. En rad kulturföreträdare och kulturpersonligheter inom arbetarrörelsen passerar revy: August Palm, Hjalmar Branting, Oscar Olsson, Rickard Sandler, Arthur Engberg, Carl Lindhagen, Zeth Höglund, Nils Flyg, Ture Nerman, Kata Dalström, Gunnar Hirdman, Tage Lindbom, Per-Olov Zennström, Gunnar Gunnarson och Tage Erlander.

Disputationen äger rum torsdagen den 24 maj klockan 13 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 C.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Per Sundgren tel 08-86 48 18 el 073-733 68 92
E-post: per.sundgren@idehist.su.se
För bilder: tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera