Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2007

Primaters hjärnutveckling påverkas av konkurrens och sociala krav

När manliga primater konkurrerar fysiskt och honorna utvecklar sina sociala förmågor formas deras hjärnor. Enligt ny forskning av Patrik Lindenfors vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften “BMC Biology”, har olika typer av hjärnarkitektur utvecklats genom omvärldens olika krav på hanar och honor.

Patrik Lindenfors har tillsammans med kollegor i Tyskland och England funnit att könsskillnader i beteenden drivit hjärnans evolution hos primater. Främst har forskarna hittat en koppling mellan antalet honor i primaters sociala grupper och storleken hos båda könen på neocortex, den del av hjärnan som främst hanterar tänkandet och håller reda på sociala interaktioner.

Genom att jämföra levnadssätt och hjärna hos 21 arter av apor har forskarna funnit en koppling mellan storleken på neocortex och hur komplexa honornas sociala beteenden är.

För hanarna var graden av socialitet oviktig. Det visade sig dock att mängden av fysisk konkurrens hanar emellan var knuten till storleken på de hjärnstrukturer som hanterar senso-motoriska aktiviteter samt aggressivitet och aggressionskontroll.

Hanars fysiska konkurrens och honors socialitet har således verkat på helt olika hjärn-strukturer under evolutionens gång. Att honors socialitet har stor betydelse för primat-hjärnans evolution framgår av att just en stor neocortex är karakteristisk för primater.

– Tyvärr finns ännu inte tillräckligt med data för att studera skillnader mellan könen i primathjärnor – om de nu finns. Men att kunna koppla art-typiska könsskillnader i beteenden till art-typiska skillnader i hjärnan är ett intressant första steg, säger Patrik Lindenfors.

Nästa steg för forskarna är att scanna en mängd hjärnor av avlidna apor från djurparker för att kunna undersöka om det går att koppla könsskillnader i beteenden till könsskillnader i hjärnan.

För ytterligare information:
Patrik Lindenfors, fil dr, Zoologiska institutionen, tfn 08-559 25 811 (Skype), mobil +254-735 502 811 e-post Patrik.Lindenfors@zoologi.su.se. Patrik befinner sig för närvarande i Nairobi, Kenya.

För bild på Patrik Lindenfors, kontakta Stockholms universitets presstjänst, tfn 08-164090, e-post press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera