Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2007

Fiberlängder i träd kan bestämmas utan avverkning

Ingrid Svensson, Umeå universitet, har i sin avhandling utvecklat tekniker som gör det möjligt att mäta fiberlängder direkt i stående träd. Fibrernas längd påverkar t.ex. hållfastheten i papper och träprodukter.

Det finns ett stort behov av snabba och kostnadseffektiva tekniker för att mäta egenskaper i stående träd utan att skada dem. För skogsbruket är det viktigt att kunna inventera och beskriva skogens virkesegenskaper samt kunna utvärdera vilka effekter olika skogskötselåtgärder och genetiska förädlingsprogram ger.

Forskargruppen som Ingrid Svensson ingår i har utvecklat tekniker som bestämmer hur fiberlängder fördelar sig i stående träd. För att göra detta har de använt sig av borrkärneprover vars fiberlängder mäts av en automatisk optisk fiberanalysator. Borrkärnor är cylinderformade prover tagna vinkelrätt mot fibrernas växtriktning, se figur 1. De skadar inte trädet om diametern är fem mm eller mindre.

Alla fibrer i ett träd är inte lika långa utan det finns en variation i fiberlängd och denna variation är av stort intresse. Hur fiberlängderna fördelar sig i en borrkärna och i trädet skiljer sig åt, men med statistiska metoder går det att utifrån fördelningen av fiberlängder i en borrkärna göra en bra beskrivning av hur längderna fördelas i ett stående träd. Ingrid Svensson presenterar och utvärderar två sådana metoder i sin avhandling.
– Vi har jämfört data från borrkärnor med större prover från fällda tallar här i Umeå. De olika proverna är tagna i samma träd och resultaten visar att våra metoder ger goda resultat, säger Ingrid Svensson.

Eftersom borrkärnan tas vinkelrätt mot fiberlängdsriktningen kapas de celler som växer precis där borrkärnans kanter hamnar och endast den del som är inne i borrkärnan kommer att finnas med i provet. Borrkärnor ger därmed upphov till ett stickprov med både hela och kapade fibrer. Dessutom kan inga längder längre än diametern av borrkärnan finnas med i provet. Efter kemisk bearbetning av borrkärnan mäts de individuella fiberlängderna. Den automatiska optiska fiberanalysatorn kan dock inte skilja på hela och kapade fibrer. De metoder som presenteras i avhandlingen klarar av att hantera data som saknar information om fibrerna är kapad eller inte.

Onsdagen den 16 maj försvarar Ingrid Svensson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Estimation of wood fibre length distributions from censored mixture data. Svensk titel: Skattning av fiberlängdsfördelningar från censurerade blandfördelningar. Disputationen äger rum klockan 13.15 i MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är docent Aila Särkkä, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Ingrid Svensson
Telefon: 090 -408 87
E-post: ingrid.svensson@stat.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera