Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2007

Pressinbjudan: EU-medlemskapets inverkan på svensk miljörätt

I samband med Juridiska fakultetens 100-årsjubileum finns möjlighet att delta vid Stockholms miljörättscentrums heldagsseminarium den 11 maj 2007.

Tid: Fredag 11 maj 2007, kl. 10-17
Plats: De Geersalen, hus Y, plan 2, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Syftet med seminariet är att belysa hur EU-medlemskapet har påverkat och påverkar svensk miljörätt.

Inför omröstning 1994 diskuterade såväl ja- som nejsidan framför allt i vilken mån EU-medlemskapet skulle hindra Sverige från att driva en – som det uppfattades från svensk horisont – mer långtgående miljöpolitik än övriga Europa. Men var detta en riktig problembeskrivning? Har EU-medlemskapet försvårat för Sverige att driva en progressiv linje? Eller har Sverige på eget bevåg valt att bara lägga sig precis över den ribba som behövs för att uppfylla europeiska miljö- och hälsoskyddsregler? I vissa fall, kanske knappt ens det? Hur ser möjligheterna ut i framtiden, med ny europeisk lagstiftning om kemikalier? Hur hanterar miljödomstolarna den europeiska lagstiftningen?

Talare och tidsplan, se nedan.

Lunch ingår.

Tidplan

9.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Session I:
Övergripande utvärderingar av EU-medlemskapet och svensk miljörätt
Moderator: Jonas Ebbesson

10.00-10.30 Staffan Westerlund, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
10.30-11.00 Per Bergman, Kemikalieinspektionen
11.00-11.30 Said Mahmoudi, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
11.30-12.00 Diskussion

12.00-13.30 Lunch

13.30-15.30 Session II:
Erfarenheter och utmaningar: specifika teman
Moderator: Jonas Ebbesson

13.30-14.00 David Langlet, Juridiska institutionen, Stockholm universitet: Svensk kemikaliekontroll före och efter “REACH”
14.00-14.30 Anna Tiberg, Lantbrukarnas riksförbund: EG-rättens påverkan på svensk miljörätt
– ett utredarperspektiv
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.30 Ulf Bjällås, Miljööverdomstolen: EG-rätt i miljödomstolarna

15.45-17.00 Session III: Paneldiskussion
Panel: Karolina Ardesjö Lundén, Svenska Naturskyddsföreningen, Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Malou Larsson, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Ulf Bjällås, Miljööverdomstolen
Moderator: Jonas Ebbesson

Kontaktinformation
För obligatorisk pressackreditering kontakta Johannes Wickbom senast tisdagen den 8 maj 2007.
Tfn 08-16 21 47, e-post johannes.wickbom@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera