Tema

Årets Sigrid Arrhenius-stipendium är utdelat

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2007 års stipendium ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 65.000 kronor.

Sara Strandberg, 29 år, disputerade 9 mars 2007 på en avhandling med titeln “Measurements on the top quark pair production cross section and estimate of the DO silicon detector lifetime”, se

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Bibi Pehrson, Naturvetenskapliga fakultetskansliet, tfn 08-16 22 92, e-post bpehrson@natkan.su.se
Sara Strandberg, Elementarpartikelfysik, tfn 08-5537 8669, mobil 070-265 63 64, e-post sara@physto.se

Årets Sigrid Arrhenius-stipendium är utdelat

 lästid ~ <1 min