Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2007

Statistiska metoder för förbättrad biverkningsövervakning

Den 7 maj disputerar Niklas Norén vid Stockholms universitet på en avhandling i matematisk statistik som omfattar en uppsättning nya metoder för mer effektiv kunskapsutvinning i stora databaser. Forskarstudierna har bedrivits inom ramen för Världshälsoorganisationens (WHO) program för internationell biverkningsövervakning.

Trots att nya läkemedel genomgår omfattande kliniska prövningar innan de godkänns för utbredd användning måste arbetet med att kartlägga och utvärdera ett läkemedels biverkningsprofil fortsätta under hela dess livscykel. En viktig källa till information är rapporter av misstänkta biverkningsfall i vanlig klinisk verksamhet. WHO hanterar världens största databas i sitt slag med nära fyra miljoner biverkningsrapporter från 82 länder mellan 1967 och 2007. Beräkningseffektiva metoder för filtrering och mönsterigenkänning är ett viktigt stöd i granskningen av dessa rapporter.

– Biverkningsrapporter är av mycket varierande kvalitet och representerar inget slumpmässigt urval. De är därför olämpliga som grund för traditionella hypotestest. Däremot utgör de en ovärderlig källa till information för att formulera hypoteser om hittills okända läkemedel-biverkningssamband, säger Niklas Norén vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet och WHO Uppsala Monitoring Centre.

Niklas Noréns avhandling består av fem vetenskapliga arbeten med som övergripande mål att möjliggöra mer effektiv kunskapsutvinning ur stora samlingar av biverkningsrapporter. Avhandlingen omfattar en metod för att upptäcka när fler än en rapport beskriver samma misstänkta biverkningsfall. Detta arbete har uppmärksammats internationellt och utsågs till bästa tillämpade bidrag vid ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, i Chicago, 2005. En annan viktigt bidrag är en ny metod för att utifrån biverkningsrapporter identifiera misstänkta fall av oönskad läkemedelsinteraktion.

Avhandlingens titel: Statistical methods for knowledge discovery in adverse drug reaction surveillance

Ytterligare information
Niklas Norén är född och uppvuxen i Järbo, Gästrikland. Han har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola sedan 2002 och filosofie licentiat-examen i matematisk statistik från Stockholms universitet sedan 2005.

Niklas Norén nås på tfn 018-656074, mobil 0702-278814, e-post niklas.noren@who-umc.org

För bild, kontakta Stockholms universitets presstjänst, tfn 08-164090, e-post press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera