Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2007

LTH-forskare publiceras i programvarans “Nature”

Forskarna i programvarusystem vid LTH, Carina Andersson och Per Runeson, publicerar en artikel i maj-numret av tidskriften IEEE Transactions on Software Engineering – motsvarigheten till Nature inom programvaruområdet. Artikeln som redovisar en stor fallstudie i ett svenskt programvaruföretag bekräftar fler hypoteser som tidigare ställts upp om hur fel uppträder i programvara.

Bland annat bekräftar studien att en stor mängd fel i programvara kommer från ett fåtal moduler. Detta medför att man kan fokusera det kvalitetsförbättrande arbetet på färre moduler och därmed få effektivare programvaruutveckling. Vidare konstateras att felen upptäcks i samma faser av utvecklingen i olika projekt. Det gör att man kan få ett underlag för att planera kvalitetsåtgärder baserat på vad man vet om gamla projekt.

– Studien är en replikering av ett arbete som gjordes för sju år sedan, säger forskarassistent Carina Andersson. Den visar att det finns en del principer som gäller när man utvecklar programvara – inte naturlagar, men i alla fall tumregler.

– Publiceringen visar att det går utmärkt att kombinera industrirelevant forskning med hög akademisk kvalitet, säger professor Per Runeson. Vi ser detta som ytterligare ett erkännande av att programvaruforskningen vid LTH ligger i internationell framkant.

Fakta
Artikeln: C. Andersson, P. Runeson, “A Replicated Quantitative Analysis of Fault Distributions in Complex Software System” IEEE Transactions on Software Engineering, May 2007 (Vol. 33, No. 5) pp. 273-286

Kontaktinformation
Forskarassistent Carina Andersson, carina.andersson@cs.lth.se, 046-222 33 19
Professor Per Runeson, per.runeson@cs.lth.se, 046-222 93 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera