Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2007

Ledarens människosyn påverkar kvalitet och hälsa

Den ledarskapsprofil som är bäst när det gäller kvalitet och hälsa har höga värden på de tre dimensionerna relations-, förändrings- och uppgiftsorientering. Högsta värden hittades på relation följt av förändring och sedan uppgift. En humanistisk människosyn knyter an till goda resultat på kvalitetsaspekter och vad medarbetarna anser om ledarskapet samt till viss del angående hälsoutfall.

Det framkommer i en licentiatavhandling vid Mittuniversitetet som belyser hur ledarens människosyn, beteende och arbetssätt påverkar hälsa och kvalitet.

– På de framgångsrika arbetsplatserna kunde jag bland annat se att ledaren är synlig, rör sig på arbetsplatsen och diskuterar med medarbetarna för att bygga upp relationer och få beslutsinformation, säger Johan Larsson, doktorand vid Institutionen för teknik, fysik och matematik. Resultaten från mina studier kan användas i näringslivet vid rekrytering av ledare och även vid ledarskapsutbildningar, fortsätter Johan Larsson.

De två studier som genomförts visar att ledare med X-orientering har lägre resultat när medarbetarna värderar organisationens kvalitetsaspekter och samtliga tre dimensioner rörande ledarbeteendet; relations-, förändrings- och uppgiftsorientering. Med X-orientering menas att ledaren tror att medarbetarna avskyr och vill undvika arbete, är lata och måste bli styrda och kontrollerade.

Det finns också indikationer som tyder på att organisationer med Y-orienterade ledare har medarbetare med bättre hälsa. Med Y-orientering menas att ledaren tror att medarbetarna under rätt förutsättningar vill arbeta, söker ansvar samt att ledaren tror på andra arbetssätt än kontroll och hot för att uppfylla organisationens mål. Tecken finns även på att förändrings- och relationsinriktat ledarbeteende relaterar positivt med kvalitetsaspekter, speciellt för högre resultat på ledardimensionerna. Den mest framgångsrika ledarskapsprofilen när det gäller kvalitet och hälsa inkluderar höga värden på alla tre dimensionerna.

Resultaten kommer från två studier. Ena studien omfattar åtta jämtländska organisationer och den andra tre organisationer i Sverige som alla tre fått utmärkelsen “Sveriges bästa arbetsplats”.

“The Effect of Leadership Values, Behaviors and Methodologies on Quality and Health”. Licentiatseminarium i ämnet kvalitetsteknik den 4 maj kl. 10 i Q221, Campus Östersund. Johan Larsson är uppvuxen i Östersund där han fullföljde sina gymnasiestudier vid Wargentinsskolan.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Johan Larsson, telefon 070-3900 390. E-postadress johan.larsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera