Tema

Enkla frågor visar vem som riskerar höftfraktur

Var fjärde kvinna bryter höften någon gång i sitt liv, men många höftfrakturer skulle kunna förebyggas. Fyra enkla frågor kan hjälpa primärvården avgöra vilka äldre kvinnor som är i riskzonen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Uppemot 18 000 svenskar opereras för höftfraktur varje år. De allra flesta som bryter höften är äldre kvinnor.
– Höftfrakturer ger rörelsehinder, värk och ökat hjälpbehov och dessutom höga samhällskostnader. Det är viktigt att identifiera de kvinnor som löper större risk för fraktur så att vi kan sätta in förebyggande åtgärder, säger distriktsläkaren Daniel Albertsson.

I studien, som är genomförd vid FoU-centrum inom landstinget Kronoberg, fick 1248 kvinnor över 70 år svara på en enkät om sin frakturrisk. De två följande åren kontrollerades vilka kvinnor som drabbats av höftfraktur. Resultaten visar att fyra enkla frågor om hög ålder, låg vikt, tidigare frakturer och svårigheter att resa sig kan användas för att bedöma frakturrisken.
– Vi kunde se att strax över 80 % av de kvinnor som bryter sin höft har minst två av de fyra riskfaktorerna. Några enkla frågor skulle alltså kunna hjälpa vårdpersonalen på vårdcentralen att upptäcka vilka kvinnor som ligger i riskzonen för höftfraktur innan de bryter höften, säger Daniel Albertsson.

Avhandlingen visar också att kvinnor i riskzonen kunde förbättra sin rörelseförmåga, genom enkel träning i hemmet eller i grupp. Fallrisker i kvinnornas hem åtgärdades. Kvinnor med tidigare fraktur och låg bentäthet mätt i hälen fick tillskott av D-vitamin och kalcium, vilket verkade förbättra även deras rörelseförmåga.
– Antalet fallolyckor minskade och rörelseförmåga förbättrades inom interventionsgruppen bland kvinnor med hög risk för höftfraktur. Bara två höftfrakturer inträffade i interventionsområdet mot elva i det dubbelt så stora kontrollområdet, säger Daniel Albertsson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin, enheten för allmänmedicin.
Avhandlingens titel: Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care

Avhandlingen försvaras fredagen den 11 maj, klockan 13.00, hörsal 2118, Hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Daniel Albertsson, distriktsläkare, telefon: 0470-58 62 62, 070-546 60 59, e-post: daniel.albertsson@ltkronoberg.se
Eva Pettersson-Lindberg, avdelningschef FoU-centrum Landstinget Kronoberg, telefon: 0470-58 63 95, 070-984 44 52

Handledare:
Professor Robert Eggertsen, telefon: 031-98 67 70

Enkla frågor visar vem som riskerar höftfraktur

 lästid ~ 2 min