Tema

Barns förmåga att läsa naturen

För en Högskola belägen mitt i ett Biosfärområde och under ett år då Linné firar 300-årsjubileum är förmågan att läsa naturen ett högaktuellt ämne. Fredagen den 27 april disputerar Ola Magntorn* på sin avhandling om just detta ämne.

Avhandlingens titel är ”Reading Nature – developing ecological literacy through teaching” och handlar om hur olika grupper av elever utvecklar sin förmåga att i naturen tolka och förklara hur ett ekosystem ser ut och varför det ser ut på ett visst sätt.

– Att läsa naturen handlar alltså om förmågan att känna igen organismerna och med kunskap om deras ekologi kunna förklara och beskriva naturen både på artnivå och på systemekologisk nivå. Det handlar också om att kunna se människans påverkan på ekosystemet, säger Ola, universitetsadjunkt i Biologi och Geovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Ola har beskrivit hur lärarstudenter och grundskoleelever utvecklar sin förmåga att läsa naturen.

– Erfarenheter från tidigare forskning visar att ekologiundervisningen ofta blir teoretisk och saknar direkt koppling till de organismer och den natur som eleverna möter i sin omgivning, förklarar Ola.

– Utgångspunkten i min studie är att bedriva en stor del av undervisningen ute i ekosystemet och fokusera på några få arter. Med kunskap om arterna kan en systemekologisk förståelse byggas upp.

Linnés starka fokus på arten och fascinationen för dess ekologi är en grundtanke som går igen i Olas avhandling, där begreppet ”Maxima in minimis”- att se det stora i det lilla- är viktigt även idag.

– Med kunskap om hur våra vanliga ekosystem ser ut och fungerar kan också eleverna reagera på när naturen påverkats av människan på olika sätt.

*Ola Magntorn är universitetsadjunkt i Biologi och Geovetenskap vid Högskolan Kristianstad och doktorand vid Linköpings universitet i Nationella Forskarskolan i Naturvetenskapernas och teknikens Didaktik (FontD). Fakultetsopponent vid disputationen är Professor Michael Reiss från London University.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Ola Magntorn, 044-20 34 40

Barns förmåga att läsa naturen

 lästid ~ 1 min