Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2007

Umeåforskare ett steg närmare ett botemedel mot afrikansk sömnsjuka

Studier av enzymet CTP-syntetas i parasiten Trypanosoma brucei har fört Umeåforskare nära ett botemedel mot afrikansk sömnsjuka. Deras resultat publiceras nu i aprilnumret av The Journal of Biological Chemistry.

Afrikansk sömnsjuka är en dödlig sjukdom som drabbar de fattigaste afrikanska länderna söder om Sahara. Den orsakas av två underarter av trypanosomer: T.b. gambiense och T.b. rhodesiense. Båda är parasiter och sprids mellan människor av tsetse-flugor. Eftersom parasiterna ständigt ändrar sin yta kan de undvika människans immunförsvar och invadera centrala nervsystemet vilket leder till personlighetstörningar, sömnrubbningar och slutligen döden. För patienter som drabbats av den allvarliga T. brucei-infektionen i centrala nervsystemet finns det för tillfället inga mediciner som kan behandla båda underarterna utan mycket allvarliga biverkningar.

I ett projekt lett av professor Lars Thelander har man tidigare upptäckt att parasiternas CTP-syntetas, ett enzym ansvarigt för produktion av CTP – en av de fyra byggstenarna för mRNA-syntes, en process som är livsnödvändig för parasiten – skulle kunna vara ett bra mål för behandling av sjukdomen. I den aktuella publikationen har man kunnat visa att med rätt halt av acivicin, ett välkänt cellgift som tidigare använts som cancermedicin, kan man inhibera parasitens CTP-syntetas och därmed permanent döda trypanosomerna i cellodlingar. Med dagliga doser av acivicin har även trypanosominfekterade möss kunnat hållas symtomfria till skillnad från de obehandlade, som dog inom några få dagar.

– Fördelen med acivicin är att det redan använts på människor. Alla kliniska studier är gjorda och man vet att drogen kan tränga in i centrala nervsystemet vilket inte är fallet med många andra mediciner mot trypanosomer. Dessutom kan den ges i tablettform, vilket är ytterst viktigt i länder med begränsade sjukvårdsresurser säger Artur Fijolek, medförfattare till den publicerade artikeln.

Forskargruppen vid Umeå universitets institution för medicinsk kemi och biofysik hoppas att inom en snar framtid kunna hitta rätt dos av acivicin som kan bota de smittade mössen permanent.

Expression, Purification, Characterization and in Vivo Targeting of Trypanosome CTP Synthetase for Treatment of African Sleeping Sickness Artur Fijolek, Anders Hofer och Lars Thelander. The Journal of Biological Chemistry Vol. 282, No. 16, pp. 11858-11865, April 20, 2007.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Artur Fijolek på e-post artur.fijolek@medchem.umu.se eller telefon 090-786 52 63 eller Lars Thelander på e-post lars.thelander@medchem.umu.se eller telefon 090-786 67 42.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera