Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2007

Godisförbud i skolan hjälper barn hålla vikten

Nyttigare skollunch och förbud mot godis, bullar och saft i skolan är ett bra sätt att minska risken för övervikt hos barn, visar en studie från Karolinska Institutet. Efter fyra år hade antalet överviktiga eller feta 6-10-åringar minskat med sex procentenheter i de skolor i studien som satsat på hälsosam kost.

Kontrollgruppen med skolor som inte infört särskilda regler för godis och livsmedelsval hade istället fått en ökning av överviktiga eller feta barn med tre procent. Resultatet av det så kallade STOPP-projektet (Stockholm Obesity Prevention Project) presenteras idag vid en internationell vetenskaplig konferens om fetma i Budapest.

– Våra resultat visar att insatser mot den ökande barnfetman kan genomföras inom skolans befintliga resurser. Vi tolkar också resultaten så att tydliga regler i skolan kan hjälpa föräldrarna med gränssättning och bättre kostvanor i hemmet, säger professor Claude Marcus som lett forskningsprojektet.

Andelen överviktiga och feta barn har ökat både i Sverige och globalt de senaste åren. Forskarna räknar med att mellan 15 och 20 procent av alla svenska barn är överviktiga. Mellan tre och sex procent lider av allvarlig fetma.

I den nu presenterade studien ingick barn i åldrarna 6-10 år vid tio grundskolor med fritidshem i Storstockholm. Skolorna valdes ut så att de hade en jämn fördelning vad gäller föräldrarnas inkomster, invandrarbakgrund och antal barn i skolan. Hälften av skolorna genomförde en satsning på mer hälsosam kost. Bland annat togs bullar, saft och godis bort helt från skol- och fritidsmiljön. Barnen fick också möjlighet att välja magrare och mer fiberrika alternativ vid skollunch och mellanmål.

Resultatet i de skolor som satsade på bättre kost blev att andelen överviktiga barn sjönk från 22 till 16 procent. I kontrollskolorna ökade andelen överviktiga barn från 18 till 21 procent. Siffrorna är statistiskt säkerställda.

STOPP-projektet har till stora delar finansierats av Stockholms läns landsting, men också med bidrag från Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Frimurarebarnhuset i Stockholm.

Studie:
Stockholm Obesity Prevention Project
Claud Marcus et al. Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för pediatrik, Karolinska Institutet, Huddinge
Presenteras vid europeiska fetmakongressen 15th ECO 2007 i Budapest, måndag 23 april 2007.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Claude Marcus (nås från klockan 11.30)
Mobil: 070-748 61 59
E-post: claude.marcus@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil; 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera