Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2007

Kan barnallergier förebyggas med probiotika?

Barn som har både eksem och utvecklade antikroppar mot allergiframkallande ämnen löper störst risk att senare i livet drabbas av allergisk astma och hösnuva. Med ett tillskott av probiotiska mjölksyrabakterier kan fler barn slippa den dubbla belastningen, visar en nypublicerad studie vid Linköpings universitet och Karolinska institutet.

Resultatet redovisas i den ansedda internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology och kommer att presenteras i samband med Barnveckan som inleds i Linköping på måndag.

Flera studier under senare år talar för att en förändring av tarmfloran under spädbarnsåren kan vara en orsak till att allergier blivit allt vanligare under de senaste 50 åren.

Forskargruppen har utvärderat om uppkomst av allergi kan förebyggas med den probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri. Undersökningen som genomfördes på barnklinikerna i Jönköping, Linköping, Motala och Norrköping omfattade 188 barn.

En grupp blivande mödrar började ta ett preparat fyra veckor före förlossningen. Hälften av dem fick Lactobacillus reuteri och den andra hälften placebo (en overksam produkt). Efter födelsen fortsatte deras barn dagligen med samma produkt som mamman, i form av oljedroppar, till ett års ålder. Barnen följdes sedan i ytterligare ett år avseende utveckling av allergisk sjukdom, till exempel spädbarnseksem och astma. Med hjälp av pricktest och blodprov undersöktes dessutom om barnen hade blivit överkänsliga mot allergiframkallande ämnen som ägg, mjölk, katt, gräs och björk.

Resultaten av tvåårsuppföljningen har nu analyserats. Någon allmän minskning av allergisk sjukdom, till exempel spädbarnseksem, kunde inte påvisas av behandlingen. Andelen barn som hade spädbarnseksem och samtidigt var överkänsliga mot allergen var däremot signifikant lägre i den grupp som fått probiotika än i kontrollgruppen. Effekten var särskilt tydlig hos de barn vars mamma var allergisk.

Resultaten är mycket spännande eftersom det är just sensibiliserade barn med eksem som löper störst risk att utveckla allergisk astma och hösnuva när de blir äldre. Eftersom allergisk astma och hösnuva är ovanliga vid två års ålder går det ännu inte att bedöma eventuella skyddande effekter av probiotika på dessa symptom.

Resultatet av studien skulle dock kunna tala för att barnen som fått Lactobacillus reuteri löper en lägre risk att utveckla dessa sjukdomar i skolåldern. En uppföljning när barnen fyllt sju år är därför planerad.


Artikeln som pressmeddelandet refererar till är publicerad online i Journal of Allergy and Clinical Immunology: “Probiotics in prevention of IgE-associated eczema: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial” (Articles in press No 60).

Kontaktinformation
Thomas Abrahamsson, barnläkare och doktorand vid Linköpings universitet
070-9566815, thoab@telia.com eller thomas.abrahamsson@lio.se

Bengt Björkstén, professor vid Karolinska institutet
070-6486956, bengt.bjorksten@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera