Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2007

Världsunik satsning på friformframställning i metall

Vid Mittuniversitetets Institution för teknik, matematik och fysik (TFM) vid Campus Östersund installeras i dagarna en världsunik utrustning för friformframställning i metall. Maskinen är den första i sitt slag i världen samt den första installationen i Sverige. Maskinen arbetar genom att smälta metallpulver i vakuum genom att tillföra energi via en elektronstråle. Maskinen är den största som tillverkats av leverantören och forskning pågår för att optimera processens utbyte.

Vid Campus Östersund bedrivs forskning, utveckling, utbildning samt innovationsaktiviteter inom Sportteknologi, Sportstech. Investeringen förbättrar den infrastruktur som behövs för att bättre kunna nyttja och utveckla metoder för friformstillverkning av modeller och enstaka komponenter.

– Som utgångspunkt för en friformstillverkning använder vi tredimensionella beskrivningar såsom CAD-modeller, fysiska digitaliserade objekt samt objektröntgenbilder, säger Mikael Bäckström.

Metoden har flera stora fördelar i tillverkningshänseende som gör den särskilt lämpad för framställning av enstaka komponenter och komplexa geometrier. Tidigare har Mittuniversitetet med framgång använt utrustning för friformframställning i plastmaterial inom de områden som nu fokuseras på för fortsatt aktivitet. Dessa är prototyper inom sport- och upplevelseteknologi, medicinska modeller för pre-operativ planering samt innovationsstöd inom skiftande industri och företagssektorer.

Maskinen tillverkas av det svenska företaget ARCAM AB och arbetar genom att smälta metallpulver i vakuum genom att tillföra energi via elektronstråle. Maskinen S-20 är den största i sitt slag som företaget tillverkat och forskning pågår för att optimera processens utbyte.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Tekn. Dr. Mikael Bäckström, 070-5400674, E-postadress: mikael.backstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera