Tema

Pris till lovande litteraturvetare

Christer Ekholm har tilldelats 2007 års Kurt Aspelin-stipendium. Ekholm är litteraturvetare vid Göteborgs universitet och disputerade för ett och ett halvt år sedan på en avhandling om Erik Beckmans tidiga författarskap. Prissumman är på 6 000 kr.

Stipendiet delas ut av Kurt Aspelins Minnesfond och prismotiveringen lyder:

”Christer Ekholms doktorsavhandling Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap är en föredömlig idé- och textanalytisk studie. Omfattande i sitt åtagande, utförlig i sina tolkningar är undersökningen likväl fri från verbalt överflöd. Ekholm kräver sina läsares observans och noggrannhet – som den gör vars analys i sig är minutiöst observant och noggrann. Teoretiskt och metodiskt precis avstår författaren helt i sin monografi från att pryda sig med teori som inte sätts i bruk.
Ekholms avhandling har stor integritet och förefaller skriven fri från genrens gängse nervositet.”

Kurt Aspelin (1929-77) var tongivande lärare och forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han var Almqvistforskare och introduktören framför andra av 70-talets teoriboom i ämnet. Aspelins betydelse och insatser aktualiseras årligen av det stipendium som delas ut till en yngre forskare som verkar i hans anda.

Ordförande i stipendiekommittén är Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap

Kontaktinformation
Mer information: Christer Ekholm, 031-786 4349, christer.ekholm@lit.gu.se eller
Tomas Forser, tel 031-786 4564, tomas.forser@lit.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65
barbro.ryder@hum.gu.se

Pris till lovande litteraturvetare

 lästid ~ 1 min