Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2007

Pris till lovande litteraturvetare

Christer Ekholm har tilldelats 2007 års Kurt Aspelin-stipendium. Ekholm är litteraturvetare vid Göteborgs universitet och disputerade för ett och ett halvt år sedan på en avhandling om Erik Beckmans tidiga författarskap. Prissumman är på 6 000 kr.

Stipendiet delas ut av Kurt Aspelins Minnesfond och prismotiveringen lyder:

“Christer Ekholms doktorsavhandling Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap är en föredömlig idé- och textanalytisk studie. Omfattande i sitt åtagande, utförlig i sina tolkningar är undersökningen likväl fri från verbalt överflöd. Ekholm kräver sina läsares observans och noggrannhet – som den gör vars analys i sig är minutiöst observant och noggrann. Teoretiskt och metodiskt precis avstår författaren helt i sin monografi från att pryda sig med teori som inte sätts i bruk.
Ekholms avhandling har stor integritet och förefaller skriven fri från genrens gängse nervositet.”

Kurt Aspelin (1929-77) var tongivande lärare och forskare i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han var Almqvistforskare och introduktören framför andra av 70-talets teoriboom i ämnet. Aspelins betydelse och insatser aktualiseras årligen av det stipendium som delas ut till en yngre forskare som verkar i hans anda.

Ordförande i stipendiekommittén är Tomas Forser, professor i litteraturvetenskap

Kontaktinformation
Mer information: Christer Ekholm, 031-786 4349, christer.ekholm@lit.gu.se eller
Tomas Forser, tel 031-786 4564, tomas.forser@lit.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65
barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera