Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2007

Ökad risk för hjärtinfarkt bland bussförare

Yrkesförare i Stockholm löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt än andra likvärdiga yrkesgrupper. Den ökade risken kan inte enbart förklaras med att man röker, äter fet mat eller motionerar för lite, visar en kommande doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Carolina Bigert, doktorand vid avdelningen för yrkesmedicin, har i två olika delstudier undersökt förstagångsfall av hjärtinfart hos manliga buss-, taxi- och lastbilsförare i Stockholms län. Dessutom har hon undersökt hjärtinfarktrisken bland tunnelbaneförare i Stockholm samt analyserat blodmarkörer hos personal som arbetar vid tunnelbaneperronger med särskilt hög partikelhalt i luften.

För bussförare var risken mer än fördubblad att drabbas av hjärtinfarkt och för taxiförare nästan fördubblad jämfört med andra yrkesgrupper. Kända riskfaktorer som rökning, diabetes, övervikt och fysisk inaktivitet på fritiden var vanligare bland yrkesförarna. Men även om man tog hänsyn till dessa skillnader kvarstod en ökad risk för hjärtinfarkt.

– Arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak till den ökade risken bland buss- och taxiförare. Stress på arbetet är en möjlig förklaring, liksom exponering för motoravgaser, säger Carolina Bigert.

När det gäller personal i tunnelbanan såg situationen något annorlunda ut. Tunnelbaneförarna löpte inte större risk än andra grupper att drabbas av hjärtinfarkt. Däremot i gruppen perrongarbetare med hög kontinuerlig exponering av partiklar i inandningsluften fanns tecken på aktiverade inflammationsmekanismer. Vilket i sin tur talar för en möjlig ökad risk för framtida hjärt- kärlsjukdom.

– Tunneltågförare i Stockholms tunnelbana vistas lika mycket ovanför jord som under. De exponeras alltså inte lika mycket för den dåliga luften vid vissa perronger, säger Carolina Bigert.

Carolina Bigert är även verksam som specialistläkare vid Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting.

Avhandling: “Cardiovascular disease among professional drivers and subway staff in Stockholm”, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för yrkesmedicin, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Carolina Bigert, specialistläkare
Tel: 08-737 36 95, 073-966 15 39
E-post: carolina.bigert@sll.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera