12 april 2007

Nytt kompetenscentrum med fokus på underhåll

Centrum för underhåll och industriella tjänster vid Luleå tekniska universitet (Centre for maintenance and industrial services, C-IMS) är en ny satsning på en nationell samarbetsplattform som ska arbeta med att utveckla koncept och arbetssätt för att minska industrins underhållskostnader. I dag ligger frågan om underhåll på ledningsnivå i de flesta företag, från att tidigare ha setts som något nödvändigt ont ser man i dag på detta med underhåll som en viktig del i att förstärka det enskilda företagets konkurrenskraft. Till exempel utgörs en stor del av LKAB:s produktionskostnader av kostnader för underhåll.

Det nya kompetenscentrumet ska bland annat arbeta med så kallad e-Maintenance, alltså hur man kan använda IT för att minska underhållskostnaderna i företagen. Rent konkret ska C-IMS utveckla beslutsstöd till företagsledningar och driftpersonal, till exempel koncept för att förebygga driftstopp som leder till stora kostnader inom tåg- och flygtrafiken.
Internetbevakning av tåg som passerar Sävast tågstation är ett exempel, via Internet kan man se exempelvis axeltryck och deformationer på hjulen.

Riskanalyser är en annan viktig del av verksamheten, en sådan har man exempelvis gjort åt Vägverket när det gäller vägräcken. Ytterligare ett inslag i verksamheten är att ta fram modeller för att beräkna livscykelkostnader för olika industriella processer och produkter. Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar således hela underhållsprocessen – från underhåll till utvärdering, rätt information vid rätt tidpunkt till rätt personer är målet.

C-IMS ska bedriva tillämpad forskning och utveckling med mycket nära koppling till medlemsföretagens behov. Dessa betalar en avgift som finansierar grunddriften medan projekten finansieras på vanligt sätt, alltså av företagen, olika forskningsinstitut och/eller Luleå tekniska universitet. Bland medlemsföretagen återfinns exempelvis SAAB Aerotech, LKAB, Boliden, Vattenfall, Dynamate och ABB Service.

– Jag är glad över det stora intresse företagen visat för C-IMS, de har varit mycket positiva och väldigt pådrivande, säger professor Uday Kumar som också är föreståndare för det nya kompetenscentrumet.

Den 17 och 18 april arrangerar C-IMS ett seminarium där underhållsstyrning och informationshantering står i fokus. Föreläser gör representanter från bland annat LKAB, Vattenfall, Gestamp Hardtech och Smurfit Kappa Kraftlinjer.

Mer information om seminariet återfinns via länken http://www.ltu.se/kalendarium/d1483/1.26615


Upplysningar: Professor Uday Kumar, tel. 0920-49 18 26, 070-391 55 80. uday.kumar@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera