Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2007

Hur billig äldretandvård har vi råd med?

Alla som har behov av äldreomsorg i hemmet har också rätt till uppsökande tandvård utan extra kostnad. Ändå når hemtandvården inte ens hälften av de gamla som är berättigade till den. Den 23 april anordnar Karolinska Institutet ett öppet symposium för att utvärdera och debattera effekterna av 1999 års tandvårdsreform för våra äldsta.

På dagordningen står bland annat frågan om landstingens upphandlingsförfaranden, som enligt ledande experter ofta pressar priserna på tandvård så att det inte går att hålla en god kvalitet. Forskning visar att en god tandhälsa har stor betydelse när det gäller att förebygga och förbättra prognosen vid bland annat hjärt- kärlsjukdomar. Även de gamlas psykiska välbefinnande påverkas positivt.

– Sju år efter tandvårdsreformen har vi alltför ofta en situation som liknar fattigvårdsauktion om de äldres tandvård. Detta samtidigt som behovet av tandvård för de gamla hela tiden ökar, säger Gunilla Nordenram, forskare vid avdelningen för gerodonti, Karolinska Institutet.


Tid: Måndag den 23 april 2007, klockan 9.00 – 16.00

Plats: Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8 i Huddinge, sal Q (Månen)

Ur programmet:

Historik och mål med tandvårdsreformen
Bertil Koch, före detta tandvårdsdirektör och huvudsekreterare i utredningen “Ny inriktning på tandvårdsförsäkringen”

Identifiering av de berättigade och intygsskrivning
Inger Wårdh, tandläkare och forskare vid avdelningen för gerodonti, Karolinska Institutet

Exemplet Uppsala
Pia Gabre, övertandläkare, Tandhälsovården Uppsala

Tandvårdens integrering i äldrevården
Mats Thorslund, professor vid Karolinska Institutet och forskningsledare vid Äldrecentrum i Stockholm samt Gunilla Nordenram, övertandläkare och docent vid avdelningen för gerodonti, Karolinska Institutet


Journalister är välkomna att delta under hela symposiet!

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Docent Gunilla Nordenram
Tel: 08-524 880 93, 070-548 66 19
E-post: gunilla.nordenram@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66, 070-6146066
E-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera