Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2007

Äntligen kompletteringsutbildning för jurister med utländsk examen

Höstterminen 2007 startar Juridiska institutionen vid Stockholms universitet en efterlängtad kompletteringsutbildning för jurister med utländsk examen om minst fyra år. Utbildningen är tvåårig, omfattar 120 högskolepoäng och ger en svensk juristexamen. Sista ansökningsdag är fredagen den 4 maj 2007.

Under många år har jurister med utländsk examen efterfrågat en kortare tilläggsutbildning för att kunna arbeta som jurister i Sverige. För ett par år sedan lanserade Göteborgs universitet ett sådant initiativ för en mindre grupp jurister som tar examen i vår. Till hösten har både Göteborgs och Stockholms universitet fått pengar för att starta kompletteringsutbildningar för totalt 30 jurister – som därmed får svensk juristbehörighet på två år istället för fyra.

Svårigheterna för jurister som studerat utomlands att snabbt få en svensk juristexamen skapar en dubbel förlust. Duktiga jurister med viktiga språkkunskaper och kulturella insikter förhindras från att hjälpa utsatta grupper i samhället och svenskt näringsliv, offentliga sektorn och domstolsverket dräneras på skickliga jurister med andra perspektiv och bakgrunder.

– Det känns väldigt roligt att äntligen kunna erbjuda studenter med utländsk examen möjligheten att på relativt kort tid få en svensk juristexamen som kan öppna många dörrar både för dem och Sverige, säger prefekt Ronnie Eklund vid Juridiska institutionen.

Utbildningen kommer att ge en god inblick i svensk rättspraxis och omfattar – även om vissa variationer kan förekomma – en introduktionskurs i juridik, civilrätt 1 (familje- och arbetsrätt), statsrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt och en avslutande examensuppsats.

Läs mer om ansökningsprocessen på Juridiska institutionens hemsida på www.juridicum.su.se.

Vid frågor kontakta studierektor Mona Åstrand Taylor på tfn 08-16 20 84 eller mona.astrand@juridicum.su.se, eller kontakt studievägledare Louise Ekberg på tfn 08-16 33 15 eller louise.ekberg@juridicum.su.se. Du kan även kontakta redaktör Suzanna Nilson på tfn 070-422 57 11 eller suzanna.nilson@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera