Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2007

Skydd eller integritetskränkande övervakning?

FOI släpper idag en kvalitativ studie kring flygresenärers upplevelse av säkerheten på Arlanda. Studien är beställd av SAAB AB och presenteras av författaren Jan Erik Rendahl på seminariet “Skyddad men inte övervakad” den 11 april.

Den kvalitativa studien undersöker skillnader i uppfattning och värdering av vad som uppfattas som skydd och integritetskränkande övervakning hos flygresenärer på Arlanda. Övergripande resultat från undersökningen är att resenärerna är positiva till en ökad säkerhetskontroll om åtgärderna fokuseras på såväl effektiva tekniker, transparenta regler som individuellt bemötande. Detta stödjer också resultat som framkommit i flera studier i USA.

Idag lever vi i ett mer individualiserat samhälle med hjälp av den nya teknik som erbjuds. Vi är inte längre underordnade en given struktur för att överleva och det är ett viktigt resonemang att ta hänsyn till när man exempelvis utformar säkerhetskontroller. Det är viktigare att fundera över vad som kan upplevas som kränkande behandling och kränkande bemötande. Rendahl ställer en avslutande fråga kring om det kan vara så att känslan av integritetskränkning minskar om den mänskliga närvaron och kontrollen minimeras? Och är det då inkompetenta människor snarare än tekniken som är det stora integritetskränkande hotet? Denna hypotes behöver dock en ny studie för att kunna besvaras.

Rapporten hittar du på www.foi.se. Mer information kring seminariet hittar du på www.saab.se.

Jan Erik Rendahl är avdelningschef för avdelningen Försvarsanalys vid FOI, adjungerad professor i förändringsledarskap vid Lunds Universitet och filosofie doktor i psykologi. Han har över 30 års forskningserfarenhet kring ledarskap och organisationsutveckling.

Kontaktinformation
Jan Erik Rendahl, avdelningschef och forskare FOI,
jan-erik.rendahl@foi.se, 08-5550 3039
Anna Kristiansson, pressansvarig FOI, anna.kristiansson@foi.se, 08-5550 3155

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera