Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2007

Mycket svår tandlossning kan orsakas av bakterieklon

För tandläkare är det fortfarande en gåta vad det är som gör att vissa patienter lättare drabbas av en betydligt allvarligare form av tandlossning. En genetisk variant av en viss bakterieart är betydligt vanligare hos dessa patienter. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Tandlossning är jämte karies den vanligaste tandsjukdomen och orsakas av bakterier som ger inflammation i tandkött, tandfäste och omgivande käkben. Tillståndet kallas även parodontit. Tidigare forskning har visat att uppemot 10 % av alla fall leder till en betydligt allvarligare form av parodontit som kan ge total tandlöshet. Andra studier har visat att till exempel rökning och diabetes kan förvärra tillståndet för dessa patienter.
– Det är inte klarlagt varför vissa individer drabbas av den svårare formen men det förklaras ofta med att de har ett immunologiskt reaktionsmönster som förvärrar sjukdomen. Eftersom sjukdomen initieras och underhålls genom tändernas bakteriebeläggningar är det naturligt att tänka sig att vissa bakteriearter betyder mer för sjukdomsutvecklingen än andra, säger tandläkaren Takashi Yoshino.

I sin avhandling har Takashi Yoshino kartlagt ett 70-tal stammar av bakteriearten Porphyromonas gingivalis. Resultaten visar att en genetisk variant (klon) av bakterien sannolikt är mer sjukdomsframkallande än andra. Bakterieklonen finns i cirka 4 % av parodontitfallen och vid mer aggressiv parodontit i omkring 30 % av fallen.
– Aggressiviteten hos denna klon ser ut att hänga ihop med en kapsel som ger skydd för bakterien mot våra vita blodkroppar, säger Takashi Yoshino.

Det krävs fler kliniska och långvariga studier för att avgöra om denna eller andra kloner verkligen är orsak till den svårare formen av parodontit.
– Men resultaten är mycket lovande ur perspektivet att det kan finnas en bakteriell orsak till den svåra formen av parodontit och att man därmed skulle kunna rikta både terapi och förebyggande behandling mot denna, säger professor Gunnar Dahlén som handlett avhandlingsarbetet.

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avdelningen för oral mikrobiologi
Avhandlingens titel: Genotypic and phenotypic characterization of Porphyromonas gingivalis in relation to virulence

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Takashi Yoshino, leg. tandläkare, e-post: takashi.yoshino@odontologi.gu.se

Handledare:
Professor Gunnar Dahlén, telefon: 031-786 32 62, e-post: dahlen@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera