Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2007

Umeåforskare får storanslag för att spåra bloddopning

Christer Malm, forskare vid Umeå universitet, har fått ett anslag på ca 571 000 kr från den internationella antidopningbyrån WADA för att utveckla en metod att spåra s.k. bloddopning.

Det är känt att den fysiska prestationsförmågan kan ökas genom manipulationer av blodet, speciellt i konditionsgrenarna. Användning av hormonet EPO, erytropoetin, kan idag spåras men inte återtransfusion av lagrat och behandlat eget blod, vilket naturligtvis gynnar dem som fuskar med den metoden.

The World Anti-Doping Agency (WADA) anslår nu 81 637 USA-dollar till Malms projekt “Detection of autologous blood transfusion by proteomics: screening to find unique biomarkers”. Målet är att hitta markörer som via blodprov kan avslöja dopning genom transfusion av eget blod. Det ska ske genom analys av proteiner och nedbrytningsprodukter som har förändrats pga. den här processen.

Enligt projektansökan är det mycket osannolikt att blod kan tas ut från kroppen, behandlas och lagras utan att några av dess proteiner och metaboliter (nedbrytningsprodukter) förändras. Med modern laboratorieteknik – proteomik och metabolomik – kan hundratals av dessa ämnen identifieras samtidigt. Genom att kombinera stora sådana datamängder och använda statistisk analys ökar möjligheterna att påträffa ämnen, markörer, som kan användas för att spåras den här typen av bloddopning.

Preliminära försök visar skillnader i 48 olika proteiner mellan nyinfryst blod och kylförvarat blod som lagrats i fem veckor. Med utgångspunkt från dessa ska Umeåforskarna försöka utveckla en metod som kan avslöja blodmanipulationerna via enkla blodprov.

För mer information, kontakta universitetslektor Christer Malm, Inst. för integrativ medicinsk biologi, enheten för anatomi,
tel. 090-786 57 34,
mobil 070-246 14 66,
e-post christer.malm@anatomy.umu.se

Så sent som i förra veckan fick Malm ett anslag på 866 000 kr från Kempestiftelserna för avancerad laboratorieutrustning, se
http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2587

Kontaktinformation
Lågpplöst porträttbild och persondata finns på http://www.imb.umu.se/muscle/staff/cm.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera