Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2007

Hela Mistras portfölj hållbarhetsanpassad

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, placerar hela sitt kapital utifrån hållbarhetskriterier.

Från och med april i år är hela Mistras kapitalförvaltning placerad enligt hållbarhetskriterier. Därmed är målet om att senast 2007 förvalta hela portföljen enligt hållbarhetskriterier uppnått.

– Vi känner oss nu ganska säkra på att hållbarhetskriterier i kapitalförvaltningen faktiskt förbättrar den finansiella avkastningen, säger Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté.

Under de två år som Mistra har placerat sitt kapital hos förvaltare med hållbarhetskriterier har samtliga dessa gått bättre än sitt jämförelseindex. Ett exempel är svenska Robur, en av Mistras förvaltare, vars förvaltning med hållbarhetskriterier gått bättre än den utan. Samma sak gäller för State Street som förvaltar en europeisk portfölj. Även en global portfölj, som förvaltas av Generation Investment Management, och som har den tydligaste uttalade hållbarhetsanpassningen, går väldigt bra.

– Därför tar vi nu bort ett par förvaltare som inte har hållbarhetskriterier och det är just dessa som inte nått sitt jämförelseindex, säger Märtha Josefsson.

– Vi är mycket stolta att hela kapitalet idag förvaltas med hållbarhetskriterier eftersom vi vet att kapitalmarknaden är viktig för att uppnå hållbar utveckling, säger Anneli Hulthén, ordförande i Mistras styrelse.

Kontaktinformation
Märtha Josefsson
Ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté
Tel: 0708-34 29 46

Anna-Karin Engvall
Kommunikationsansvarig, Mistra
Tel: 08 791 10 27
Mobil: 070 732 30 07
E-mail: annakarin.engvall@mistra.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera