Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2007

Handlingskompetent eller inlärt hjälplös?

I en avhandling vid Göteborgs universitet undersöks vad som avgör om människor äger förmågan att bemästra situationer och problem på arbetet. I avhandlingen studeras vad som gör att människan under vissa omständigheter lär sig att det inte lönar sig att försöka påverka sina livsbetingelser.

Ingela Olsson, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, undersöker vad som ger verkstadsindustriarbetare handlingskompetens, en förmåga att bemästra olika situationer och problem. Hon analyserar också vad som avgör om arbetarna riskerar att drabbas av passivitet eller inlärd hjälplöshet.
– Tidiga upplevelser av att de flesta situationer går att hantera är betydelsefulla. Det leder till en förväntan om att man i arbetslivet kan påverka sin situation. Man går alltså in i arbetslivet med en förväntan om handlingskontroll, säger Ingela Olsson.
Upplevelser av okontrollerbarhet under uppväxtåren kan däremot innebära att man går in i arbetslivet utan förväntan om handlingskontroll. Även låga förväntningar på arbetslivet som grundlagts av föräldragenerationen kan ge samma effekt, att man inte ser något handlingsutrymme.
Men studien visar också att en stödjande arbetsmiljö kan få individen till insikt om sina påverkansmöjligheter. Stödet i den egna arbetsgruppen och en effektiv dialog med de närmaste linjecheferna är viktigast för att väcka en nyfikenhet på möjligheterna till personlig utveckling mot ökad handlingskompetens.
– Det förutsätter att företagsledningen bedriver en tydlig, långsiktig och konsekvent personalpolitik. Ett problem för företagsledningen är hur man skall kunna förena en långsiktig och konsekvent personalpolitik med kraven på att omdefiniera företagets uppgift vid föränderliga omvärldsförhållanden, säger Ingela Olsson.


För mer information kontakta: Ingela Olsson, 031-145040, 031-243271
Avhandlingen “Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos verkstadsindustriarbetare” försvaras fredagen den 13 april 2007, kl 09.15 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Torsten Arpi
Pressansvarig
Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-7862161, 0768-581187
Epost: torsten.arpi@ped.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera