Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2007

Tjejer mer intresserade av KTH än killar

Resultatet av en färsk undersökning gjord bland unga natur-, teknik- och samhällsvetare visar att fler tjejer än killar ställer sig positiva till att plugga vid KTH. Samtidigt visar statistik att antalet nyantagna kvinnliga studenter vid KTH har ökat från 849 till 1 127 sedan 2002.

Undersökningen baseras på ett urval av 1 145 personer i åldrarna 18-23 år och är gjord av det oberoende undersökningsföretaget Zapera QuickWise. På frågan “Kan du tänka dig att läsa på KTH” svarade 38 procent av kvinnorna och 30 procent av männen ja, medan 21 procent av kvinnorna och 26 procent av männen svarade “vet ej”.

– Med tanke på denna positiva trend tror jag att nästa svensk i rymden blir kvinna. Vår ambition är att KTH ska spegla samhället, det vill säga lika många tjejer som killar på våra utbildningar, säger Anders Flodström, rektor för KTH.

De senaste fem åren har antalet nyantagna kvinnliga studenter vid KTH ökat från 849 till 1 127. Ett intresse som verkar hålla i sig om man ser på deltagarna vid KTHs Öppet Hus i år. Normalt besöks evenemanget av ungefär 850 personer, men besöktes i år av 1 350, en ökning med 35 procent. Men det mest anmärkningsvärda var den ovanligt höga andelen kvinnor bland besökarna:

– Under mina sex år som studievägledare har det aldrig varit så mycket tjejer på Öppet Hus. Med den här utvecklingen ska det inte behöva ta 80 år innan det är lika många män som kvinnor i styrelserummen, säger Ann-Christine Öhrman, studievägledare på KTH.

KTH arbetar idag aktivt för att skolan ska återspegla samhället, det vill säga att ungefär lika många tjejer som killar läser de respektive utbildningarna Några konkreta exempel på detta är projektet Carpe Competencia och Future Faculty.

Carpe Competencia är en förening på KTH som arbetar med att höja intresset för ledarskap och entreprenörskap bland kvinnliga studenter. Med hjälp av ett stort nätverk inom näringslivet förmedlar organisationen bland annat traineeprogram.

-Teknik och KTH är en direkt väg till framtida ledarskap. Fler tjejer på KTH kommer att resultera i fler kvinnliga förebilder inom näringslivet, säger Louise Melchior, KTH-student och grundare av Carpe Competentia.

Future Faculty är ett projekt på KTH som arbetar med att främja jämställdhet på lärar- och forskarnivå i syfte att skapa kvinnliga förebilder för nuvarande och kommande studenter. Ambitionen är även att skapa den mest stimulerande och mest attraktiva arbets- och studieplatsen för lärare, forskare och studenter inom KTHs vetenskapsfält.

KTH rankas högst bland tekniska universitet
Zapera QuickWises undersökningen visade även att Kungliga Tekniska högskolan var det tekniska universitet/högskola som upplevdes ha högst status bland respondenterna. Även på denna fråga utmärker sig kvinnorna – 70% av kvinnorna rankade KTH högst, medan motsvarande siffra för männen var 63%.

Kontaktinformation
Mer information
Viktor Bolin, pr-ansvarig, Familjen
0765-271836
viktor@familjen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera