Artikel från Uppsala universitet
29 mars 2007

Oljeproduktionen i världen nära maximal nivå

Den globala oljeproduktionen kan i värsta fall komma att nå sin topp redan nästa år, innan den börjar sjunka. I bästa fall kan det räcka till år 2018 innan detta händer. Det uppskattar Fredrik Robelius, som i sin avhandling har bedömt den framtida oljeproduktionen utgående från de största oljefälten. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 30 mars.

Fredrik Robelius har gjort sin prognos genom att studera de globala oljereserverna, historisk produktion och nya fyndigheter. Han fokuserar på de allra största oljefälten, så kallade gigantfält, som totalt producerar minst 500 miljoner fat olja.

Gigantfälten utgör endast cirka en procent av alla oljefält i världen, men trots det står de för över 60 procent av den totala oljeproduktionen. Dessvärre är trenden neråtgående när det gäller nya gigantfältsupptäckter, både med avseende på antalet fält och på volymerna i de fält som hittas. Majoriteten av de största gigantfälten finns runt Persiska viken och är över 50 år gamla.

– Gigantfältens dominans i den globala oljeproduktion styrker tesen om att de kommer att avgöra hur den framtida produktionen ser ut, säger Fredrik Robelius.

Han har utvecklat en modell som bygger på historisk produktion, gigantfältens totala utvinningsbara reserver och fältens avklingningstakt. Modellen utgår från att oljefält har en konstant avklingningstakt, vilket Robelius har verifierat genom att studera ett antal gigantiska oljefält där produktionen har avklingat. Analysen visar att en årlig avklingningstakt på mellan 6 och 16 procent är rimlig.

För att säkerställa att ett fälts framtida produktion hamnar inom modellens intervall har Robelius använt både pessimistiska och optimistiska uppskattningar. Sedan har han kombinerat resultaten från modellen med fältprognoser för djupvattenproduktion, nya fyndigheter, oljesand i Kanada och tung olja i Venezuela för att konstruera sina framtidsprognoser.

– Alla studerade fall visar att den globala oljeproduktion börjar avta vid ungefär samma tidpunkt som gigantfälten. Enligt det mest pessimistiska scenariot nås en topp 2008, medan det mest positiva scenariot, som antas följa en årlig efterfrågeökning på 1,4 procent, når sin topp år 2018.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Fredrik Robelius, 018-471 76 43, 070-425 09 15, e-post: Fredrik.Robelius@tsl.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera