Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2007

Prestationer vid Handelshögskolan uppmärksammas

Fredagen den 30 mars uppmärksammar Handelshögskolan i Stockholm de som examinerats under läsåret. Utöver den traditionella diplomceremonin delas också ett antal stipendier ut för särskilt framstående prestationer.

Vid diplomceremonin som sker i Stockholms stadshus mottar 295 civilekonomer, 7 licentiater, 69 Executive MBA-examinerade och 22 examinerade från International Graduate Program sina diplom ur rektor Lars Bergmans hand.

De belöningar som delas ut för framstående prestationer under utbildningen, är följande:

Forskarutbildningen

GERHARD TÖRNQVISTs STIPENDIUM
för bästa artikel publicerad av doktorand i vetenskaplig tidskrift under perioden 2005 – 2006 tilldelas
Mika Meitz
“Evaluating Models of Autoregressive Conditional Duration”, Journal of Business and Economic Statistics, 2006

Grundutbildningen

GROSSHANDLARE JOHN LOVÉNs STIPENDIER
för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning till
Johanna Möllerström och Per Olsson

PER ERIKSSONs RESESTIPENDIER
för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning till
Mattias Bodén och John Hansveden

HANS STAHLE´s SCHOLARSHIP
for excellence in the International Graduate Program (IGP) has been awarded to
Stefan Boettrich

ELI F HECKSCHERs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom nationalekonomi till
Erik Adolfsson
“Income and Welfare Effects of Personal Accounts for Social Security”

GUNNAR HEDLUNDs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom internationellt företagande till
Anna Brattström och Ingela Mahlberg
“The Four Factors of Chinese State Owned Enterprise Turnaround”

BERTIL NÄSLUNDs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom finansiell ekonomi till
Patrik Adamson och Gustaf Backemar
“Enhanced Liquidity and Returns on the Emerging Baltic Market”

OSCAR SILLÉNs FOND
för framstående skriftligt arbete inom redovisning och finansiering till
Torbjörn Magnusson och Louise Schult
“Interests and Opinions in Fair Value Accounting – an examination of comment letters”

SVEN-ERIK JOHANSSONs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom företagsekonomi till
Erik Bodin och Joel Fernlund
“Accounting Mismatch. Teoretisk definition med en tillämpning på svenska bankers redovisning”

PAULSSON FRENCKNERs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom företagsekonomi till
Lisa Sjöblom
“Att vara partner eller kontrollant. En studie av Sidas uppföljningskrav”

FOLKE KRISTENSSONs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom företagsekonomi till
Martina Andersson och Maria Törmä
“Måla läppstift på grisen – en fallstudie om den interna interaktionen mellan inköp och miljö i arbetet mot hållbar utveckling”

BERTIL OHLINs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom internationell ekonomi till
Anna Eriksson och Petra Persson
“From Blind Purusit of Growth to Balanced Development? – an analysis of the political logic of fiscal intergovernmental transfers in China 1998-2003″

GUNNAR WESTERLUNDs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom företagsekonomi till
Mattias Frithiof och Amelie Mossberg
“NGO-Business Partnerships – a strategic way of performing corporate social responsibility?”

KARL-ERIK WÄRNERYDs STIPENDIUM
För framstående uppsats inom företagsekonomi till
Lars Friberg och Erik Nilsson

“De verkliga effekterna av kreativa mediaval på kort och lång sikt”

STAFFAN PERSSONs STIPENDIUM
för framstående uppsats inom företagsekonomi till
Annika Girod och Michael Sender
“Sånger från graven”

I anslutning till ceremonin tilldelas Linus Siming Nordeas utmärkelse “Årets lärare”, framröstad av civilekonomstudenterna.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Hanna Pettersson, informatör
Tel. 08-736 90 15
Mobil: 070-689 9015
E-post: hanna.pettersson@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera