Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2007

Nya rön inom reproduktionsmedicin och gynekologi

1st Sahlgrenska Meeting on Reproductive Medicine and Gynecology arrangeras 30-31 mars i Göteborg. Internationellt ledande forskare inom flera högaktuella forskningsfält som berör kvinnors hälsa samlas då för att presentera sina senaste forskningsresultat.

Ett symposium ägnas åt PCOS (polycystiskt ovarie syndrom) vilket är den vanligaste endokrina och metabola sjukdomen i den kvinnliga befolkningen. Beräkningar visar att cirka 5-10 % av kvinnor i fertil ålder har PCOS.
– Tidigare studier har visat att denna grupp av kvinnor har ökad risk för övervikt, diabetes och vissa cancersjukdomar. Vi presenterar forskning som visar att motion och akupunktur kan minska risken för utvecklingen av endokrina och metabola symptom vid PCOS, säger Elisabet Stener-Victorin, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska akademin.

Äggstockscancer drabbar drygt 800 svenska kvinnor per år. Det är den femte vanligaste cancern hos kvinnor. Överlevnaden i äggstockscancer är tyvärr mycket låg eftersom den ofta hunnit sprida sig till andra organ i buken när den upptäcks.
– Vi behöver få mer kunskap om hur äggstockscancer bildas och hitta förfinade test som gör att vi kan diagnostisera äggstockscancer tidigare för att kunna sänka dödligheten vid denna vanliga cancersjukdom, säger medicine doktor Karin Sundfeldt, specialist i gynekologi vid Sahlgrenska Sjukhuset, som nu presenterar sina senaste forskningsresultat om hur äggstockscancer uppstår.

När flickor och yngre kvinnor behandlas med strålterapi och cellgiftsbehandling kan sjukdomen i de flesta fall botas, men en biverkan av behandlingarna är att äggcellerna i äggstockarna förstörs. En stor grupp av dessa patienter blir därför senare infertila. Nya vetenskapliga rön som presenteras vid konferensen visar att det är möjligt att frysa in kvinnornas äggstocksvävnad. Internationellt ledande forskningsgrupper har lyckats återtransplantera sådan vävnad flera år efter avslutad cancerbehandling.

1st Sahlgrenska Symposium on Reproductive Medicine and Gynecology arrangeras i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anna Karin Lind, medicine doktor, e-post: annakarin.lind@vgregion.se
Pernilla Dahm-Kähler, medicine doktor, e-post: pernilla.dahm-kahler@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera