Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2007

Hög trädtillväxt vid hög fosforhalt

Högre trädtillväxt har påvisats på skogsmarker med högre fosforhalt. Det resultatet visas i en avhandling från Mittuniversitetet.

För att undersöka hur skogsmarkens produktionsförmåga påverkas utifrån berggrund och hydrologiska förhållanden har ett skogsområde undersökts på Alnön och ett i Bispgården.

– Det som överraskar är resultaten från Alnön som visar att en högre trädtillväxt erhålls på alkalin (kalkrik) skogsmark jämfört med icke-alkalin mark. Den alkalina marken har en högre fosforhalt medan kvävehalterna är desamma på de båda områdena, säger Jenny Vestin.

Som ett resultat av vulkanisk aktivitet för 600 miljoner år sedan finns det på norra Alnön gångar av alkalin berggrund insprängda i berggrunden av gneiss. Studien visar att naturligt alkalina marker har högre mineralnäringsinnehåll och högre pH i markvattnet i hela markprofilen jämfört med icke-alkalina marker. Detta skiljer sig från artificiellt kalkade marker där mineralnäringsinnehållet och pH är högre främst i de övre marklagren.

Studien i Bispgården visar den stora betydelsen av organiskt material för både jordmånsbildning och näringsinnehåll i marken. Även bäckvattensammansättningen påverkas i stor utsträckning av organiskt material men också av vattenflödena i marken. Surhetsgraden kan variera naturligt i bäcken mellan pH 4.9 och 6.8 beroende på organiska syror i det organiska materialet. I Bispgården har marken behandlats med vedaska och betydelsen av askåterföringen till ett skogligt avrinningsområde kommer att utvärderas i senare studier.

Jenny Vestin är uppvuxen i Sollefteå där hon tog sin gymnasieexamen. Hon disputerar i Sundsvall den 30 mars med avhandlingen “Biogeochemical Interactions between Soil, Soil Solution and Stream Water”. Professor Arne Stuanes från Universitetet för Miljö och Biovetenskap (UMB), Ås, Norge kommer att vara opponent.

Kontaktinformation
Jenny Vestin, 060-14 88 67 eller 0730-58 75 20. E-post: Jenny.Vestin@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera