Artikel från Karolinska Institutet
27 mars 2007

Koloskopi kan undvikas genom enkelt avföringsprov

Barn som misstänks ha inflammatorisk tarmsjukdom måste i regel genomgå en besvärlig koloskopi – optisk undersökning av tarmen – under narkos. Men nu visar en avhandling från Karolinska institutet att det i många fall går lika bra med ett enkelt avföringsprov.

IBD (inflammatory bowel disease) är en grupp inflammatoriska sjukdomar som drabbar slemhinnorna i mag-tarmkanalen, varav Crohns sjukdom och ulcerös kolit är de vanligaste exemplen. Eftersom det kan vara svårt att skilja IBD från andra tillstånd, som det mindre allvarliga IBS (irritable bowel syndrome), krävs avancerade undersökningar som röntgen, gastroskopi och koloskopi för att ställa rätt diagnos när IBD bryter ut. Något som ofta inträffar redan i barnaåren.

Ulrika Lorentzon Fagerberg, biträdande överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har i sin doktorsavhandling visat att det också går att upptäcka IBD genom ett enkelt avföringsprov. Genom att mäta nivåerna av calprotectin – ett protein som finns i vissa av kroppens vita blodkroppar – är det möjligt att både påvisa och utvärdera den inflammation i tjocktarmen som är typisk vid IBD. Tack vare den nya metoden kan många patienter helt slippa genomgå skopiundersökning.

Skopiundersökningar – där mag-tarmkanalen granskas med en böjlig slang – är både påfrestande för patienterna och dyra för vården, och alternativa metoder är därför mycket eftertraktade. Den nya metoden har redan under avhandlingsarbetet börjat användas vid rutinutredning av mag-tarmbesvär, och har snabbt blivit populär i stora delar av Sverige.

– Både friska och sjuka har fördel av metoden. De friska eftersom de nu inte behöver genomgå koloskopi för att utesluta inflammation i tjocktarmen och de sjuka för att vi nu kan upptäcka dem lättare och sätta in behandling i ett tidigt skede. Dessutom har vi nu fått möjlighet att kontinuerligt och på ett enkelt sätt mäta sjukdomsaktivitet i tarmen på de med redan känd IBD, säger Ulrika Lorentzon Fagerberg.

Ulrika Lorentzon Fagerberg är verksam som barnläkare och specialist inom mag-tarmsjukdomar hos barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.


Avhandling:
“Fecal calprotectin in children with special reference to inflammatory bowel disease”, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.


Tid och plats för disputation:
Fredag den 30 mars klockan 13.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Doktorand Ulrika Lorentzon Fagerberg
Tel: 08-51777709, 0730-320319
E-post: ulrika.fagerberg@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera