Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2007

Annorlunda kolesterol hos överviktiga

Överviktiga personer har inte bara en hög halt av det "onda" kolesterolet, utan partiklarna har också en annan sammansättning än hos normalviktiga. Det visar ny forskning vid Linköpings universitet där de proteiner som ingår i kolesterolpartiklarna för första gången kartlagts i detalj.

Kolesterol spelar en viktig roll vid uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdom. Höga fetthalter i blodet gör att kolesterol avsätts i kärlväggarna och orsakar åderförkalkning (ateroskleros).

Kolesterolpartiklarna är inte lösliga i blodet utan flyttas omkring med hjälp av så kallade lipoproteiner. Low-density lipoprotein (LDL) sköter transporten från levern till vävnaderna. High-density lipoprotein (HDL), som även brukar kallas det “goda” kolesterolet, transporterar kolesterol från perifera vävnader till levern för återvinning eller utsöndring.

Medan LDL är en riskfaktor för ateroskleros så kan höga HDL-nivåer tvärtom vara positivt.

För första gången har nu proteininnehållet i LDL och HDL kartlagts med hjälp av nya avancerade metoder som ultracentrifugering, två-dimensionell gelelektrofores och masspektrometri.

Resultaten som redovisas i en doktorsavhandling av Helen Karlsson vid Avdelningen för yrkes- och miljömedicin visar att de består av betydligt fler proteiner än man tidigare trott. Forskargruppen har identifierat 47 proteiner, några som kan interagera med kärlväggen och andra som är involverade i immunsystemet. Det är möjligt att LDL och HDL spelar en större roll vid inflammation och infektion än tidigare känt.

Den annorlunda LDL-profil som påvisades hos kraftigt överviktiga personer innebär att de hade lägre nivåer av proteiner som transporterar kolesterol från vävnaderna samt högre nivåer av proteiner involverade i immunsystemet samt omsättningen av triglycerider. Man kan tänka sig att vissa av proteinerna endast transporteras med partikeln i blodbanan eller att de har en skyddande effekt på partikeln genom att förhindra oxidation eller nedbrytning. Men dessutom kan de vara skadliga till exempel genom sin förmåga att fastna i kärlväggen, och sannolikt kan LDL-partikelns proteininnehåll ha betydelse för utvecklandet av ateroskleros. Kanske kan några av dessa proteiner vara användbara som biomarkörer i ett tidigt skede av hjärt-kärlsjukdom, där förhöjda nivåer av vissa proteiner kan spegla en ökad risk för åderförkalkning.


Avhandlingen Lipoproteomics – a new approach to the identification and characterization of proteins in LDL and HDL läggs fram vid disputation 29 mars.

Kontaktinformation
Helen Karlsson 013-224414, helka@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera