Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2007

Nätet lockar unga akademiker – men de har inte övergett morgontidningen

Unga människor med hög utbildning ligger i framkant när det gäller användning av nyhetssajter på internet. Men detta betyder inte att de har lämnat den traditionella papperstidningen.

Andelen som prenumererar på en morgontidning bland unga akademiker är tvärtom högre än bland motsvarande åldersgrupp hos allmänheten. Detta visar en studie genomförd av forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Allt sedan de första nyhetssajterna gjorde entré i mitten på 90-talet har det bland tidningsföretagen funnits en oro för att internet ska konkurrera ut den prenumererade papperstidningen. Läsningen av morgontidningar har också sakta men säkert gått tillbaka – samtidigt som nyhetssajterna fått alltfler besökare.

I studien som nu presenteras undersöks medieanvändningen bland akademiker i åldern 25-39 år. Tidigare forskning har visat att ny medieteknik ofta får fotfäste snabbast hos just unga och högutbildade människor.
– Gruppen unga akademiker kan därför ses som en riktningsvisare för hur medieanvändningen hos resten av befolkningen kommer att utvecklas, säger Jonas Ohlsson, undersökningsansvarig vid Dagspresskollegiet.

Det visar sig att nio av tio i den undersökta gruppen använder internet flera gånger i veckan. Bland den svenska allmänheten är motsvarande andel sex av tio. Skillnaden är ungefär lika stor när det gäller att besöka nyhetssajter. Men trots en mycket utbredd internetanvändning har den prenumererade morgontidningen fortfarande en jämförelsevis stark ställning bland de unga akademikerna. Andelen som bor i hushåll med morgontidningsprenumeration är något lägre än för allmänheten i stort, men klart högre jämfört enbart med personer i samma ålder.

Samtidigt är variationen stor mellan akademiker från olika utbildningsområden. Ekonomer och jurister samt teknologer är de som i allra högst grad tar del av nätnyheter. Men medan de två första grupperna också är flitiga morgontidningsprenumeranter är andelen teknologer som har prenumererad morgontidning mycket låg.
– När det gäller medieanvändning går det inte riktigt att prata om akademiker som en enhetlig grupp. Det är inte den höga utbildningen i sig som i första hand avgör vilka medier akademiker använder, utan snarare vad de utbildat sig till, säger Jonas Ohlsson.

Studien bygger på en enkätundersökning bland personer under 40 år som fick ut en examen från Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola under åren 2000-2003. Totalt har 2132 personer besvarat enkäten.
Rapportens titel: Göteborgsakademiker 2006 – Medieinnehav och medieanvändning bland unga högutbildade

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Jonas Ohlsson, undersökningsansvarig, 031-786 55 29, jonas.ohlsson@jmg.gu.se
Lennart Weibull, projektansvarig, 031-786 12 18, lennart.weibull@jmg.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera