Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2007

Faran med att jämka ihop sig för mycket

Samarbete i projektgrupper är bra – men bara till en viss gräns. Produktutveckling i tvärfunktionella projektgrupper sker bäst om individerna behåller sina olika perspektiv och inte försöker jämka ihop sig för mycket, enligt en ny avhandling i företagsekonomi vid linköpings universitet.

Att kunna dra maximal nytta av vars och ens speciella kunskaper när olika specialister samarbetar i ett gemensamt projekt, det är en av de stora utmaningarna i modernt arbetsliv. Det gäller inte minst inom produktutveckling. Hur få de olika individerna i projektgruppen att förstå varandras perspektiv, att se varandras kunskap och hur den kan komma till nytta i det gemensamma projektet?

– Det gäller att man är medveten om skillnaderna sinsemellan och kan överbrygga dem, men samtidigt får man inte bli för lika varandra i sitt sätt att se på problemen, spännvidden behövs också.

Det säger Cecilia Enberg som har studerat två processer för produktutveckling inom industrin. Hon tillhör forskargruppen EPOK vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet, och har nyligen disputerat i företagsekonomi. EPOK står för Enterprising by Projects and Organizational Knowledge, och leds av professor Lars Lindkvist.

De två processerna handlade dels om att utveckla en ny truck, dels en ny ångturbin. Traditionellt lägger man stor vikt vid kommunikationsproblemet i projektgrupper, säger Cecilia Enberg.

– Den rekommendation som ges i mycket litteratur är att man måste skapa en gemensam kunskapsbas, arbeta nära tillsammans och interagera mycket, och att alla i gruppen ska ha gemensamma och tydliga mål för arbetet. Ofta läggs mycket tid på gemensamma övningar, kanske flera dagars kick-off och många möten.

– Men, fortsätter hon, det jag såg är att det inte fungerar att bara interagera. Det kan till och med vara resursslöseri att ha för mycket tid gemensamt. Det måste också finnas tid för individerna att agera och reflektera på egen hand. Det gäller att hitta en balans.

Man ska inte vara så rädd för olika kunskapsbaser, olika perspektiv och förhållningssätt, menar hon. Tvärtom, de behövs i processen. En spännvidd mellan individerna och olika infallsvinklar på problemen inte bara berikar utan är i många fall en grundförutsättning för att man ska nå målet med projektet. Fast upplägget beror förstå också på vad det är för typ av projekt.

– Om det är ett ganska enkelt projekt av en typ som man gör regelbundet, låt folk jobba på i lugn och ro, lasta inte på med för mycket möten. Visst kommer man att stöta på oförutsedda problem och då krävs samarbete, men det löser man när det blir aktuellt.

Kontaktinformation
Cecilia Enberg disputerade den 16 mars. Hennes avhandling heter Knowledge integration in product development projects. Hon nås på telefon 013-285849, mobil 0706-689283 e-post: cecilia.enberg@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera