Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2007

Världsvattendagen uppmärksammas i Uppsala

Nya prognoser tyder på att mer än hälften av jordens befolkning år 2030 kommer att leva i länder med brist på vatten till hygien, matlagning, industriell verksamhet och odling. Den 22 mars uppmärksammas FN:s Världsvattendag på temat “Vattenbrist – en utmaning” av bland andra Uppsala Vattencentrum.

Årligen anordnar FN Världsvattendagen för att uppmärksamma vår gemensamma naturresurs vatten. I år arrangerar Uppsala vattencentrum tillsammans med institutionen för geovetenskaper för första gången en rad öppna föreläsningar i universitetshuset. En av föreläsarna, professor Keith Beven som är Konung Carl XVI Gustafs gästprofessor i miljövetenskap, berättar om de senaste prognoserna från IPCC och om hur vi bäst kan förvalta vattenresurserna och göra en realistisk bedömning av osäkerheten bekom förutsägelserna. Både svenska och globala problem kommer att uppmärksammas.

– I Sverige handlar problemen främst om föroreningar i dricksvatten, näringsläckage som leder till övergödning och om saltvattenintrång i kustnära områden, säger docent Roger Herbert, UVC, som själv forskar på grundvattenkemi och sanering av förorenat grundvatten.

Aktiviteterna i Sverige samordnas av Svenska hydrologiska rådet, SHR. I Uppsala blir det också en konferens på SLU, “Med Linné som guide för en hållbar planet”.

Uppsala Vattencentrum, UVC, har Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet, samt Sveriges Lantbruksuniversitets fakultet för naturresurser och lantbruksvetenskap som huvudmän.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Roger Herbert, 018-471 71 77, 070 – 325 87 24, e-post: admin@uvc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera